Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Yn 2019, bydd ein digwyddiad gwanwyn yn cael ei ailfrandio’n llwyr yn dilyn lansio’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.

Bydd y digwyddiad yn talu gwrogaeth i’w wreiddiau gwylaidd a bydd yn canolbwyntio ar fywyd tyddynod a chefn gwlad, a bydd gan dyddynwyr a’r sawl sy’n hoff o gefn gwlad a gweithgareddau awyr agored le allweddol yn yr ŵyl.

Bydd y Ganolfan i Dyddynwyr yn parhau yn brif gyrchfan i’r sawl sy’n dymuno cyfranogi mewn ambell sgwrs neu weithdy rhad ac am ddim, neu gael cyngor defnyddiol o’r stondin ‘cychwyn arni’.

Bydd adran newydd yn cynnwys cystadlaethau ac arddangosfeydd Trafod Gwlân yn Fyw. Bydd hefyd yn cynnwys y dosbarthiadau a’r arddangosiadau Da Byw a Cheffylau arferol, ynghyd â llecyn addysgol ‘Cows on Tour’.

Byddwn hefyd yn dwyn sylw at sut i wneud eich tir yn gynaliadwy, naill ai trwy dechnegau rheoli gwahanol neu trwy ddewisiadau o ran arallgyfeirio – bydd syniadau ar gael i’w hystyried tra byddwch chi yma.

Unwaith yn rhagor, bydd y neuadd fwyd yn llawn cynhyrchwyr rhanbarthol o Gymru a’r Gororau, yn arddangos y cynnyrch gorau un. Bydd ein llecyn bwyd stryd poblogaidd, yn cynnwys cerddoriaeth fyw, hefyd yn dychwelyd i leoliad newydd i sicrhau y cawn ni ddigon o fwyd, diod ac adloniant yn ystod y penwythnos.

Wrth i’r diwydiant wynebu cyfnod o ansicrwydd a newid, mae’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad yn ceisio denu’r sawl sy’n dymuno cael eu hysbrydoli a’u diddori mewn digwyddiad sy’n canolbwyntio ar ennill bywoliaeth yng nghefn gwlad.

Hyderwn y bydd y ffocws newydd hwn a’r alfrandio yn denu cynulleidfaoedd newydd i faes y sioe ac yn cynnig cyfleoedd i chi rwydweithio ac ymgysylltu â chysylltiadau busnes newydd a sefydlu partneriaethau newydd yn y diwydiant.

A HOFFECH CHI WYBOD RHAGOR? CYSYLLTWCH:
Leanne Davies
Swyddog Nawdd
Ffôn
01982 554410