Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae’r ŵyl yn rhoi pwyslais ar ddathlu bywyd cefn gwlad, a bydd yn cynnwys llawer o fathau gwahanol o dda byw, ceffylau ac anifeiliaid eraill a fydd yn cyfranogi yn y rhaglen ddeuddydd brysur o gystadlaethau ac arddangosiadau.

Bydd y Ganolfan i Dyddynwyr yn parhau yn brif gyrchfan i’r sawl sy’n dymuno cyfranogi mewn ambell sgwrs neu weithdy rhad ac am ddim, neu gael cyngor defnyddiol o’r stondin ‘cychwyn arni’. Bydd yn lle delfrydol i brynu hanfodion o’r stondinau sydd â phwyslais ar amaethyddiaeth a bywyd tyddynod – p’un ai a ydych chi’n dymuno prynu ychydig o ieir i gynyddu eich haid, pwced newydd neu efallai beiriant newydd neu gyngor ar brosiect adeiladu newydd i hwyluso bywyd ar y tyddyn – byddwch yn sicr o ganfod y pethau hanfodol hynny yn y digwyddiad.

Byddwn hefyd yn dwyn sylw at sut i wneud eich tir yn gynaliadwy, naill ai trwy dechnegau rheoli gwahanol neu trwy ddewisiadau o ran arallgyfeirio – bydd syniadau ar gael i’w hystyried tra byddwch chi yma. Dewch draw a siaradwch â’n harbenigwyr a mwynhewch gipolwg ar rai o’r cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer pob cyfer o dir.

Mae dewis o fwyd a diod yn rhan anhepgor o unrhyw ddigwyddiad ar faes Sioe Frenhinol Cymru…unwaith yn rhagor, bydd y neuadd fwyd yn llawn dop o gynyrchwyr rhanbarthol o Gymru a’r Gororau, yn arddangos y cynnyrch gorau y gallwch ei fwyta yn y fan a’r lle neu ei fwynhau gartref. Bydd ein llecyn bwyd stryd poblogaidd, yn cynnwys cerddoriaeth fyw, hefyd yn dychwelyd i sicrhau y cawn ni ddigon o fwyd, diod ac adloniant yn ystod y penwythnos.

Yn ogystal â stondinau garddio, cystadlaethau trafod gwlân ac arddangosiadau cneifio, canolfan arbennig ble gallwch chi brynu bargen mewn arwerthiant neu farchnad rad, a rhaglen lawn o weithgareddau ac adloniant di-stop yng nghylch arddangos yr ŵyl, bydd llawer o bethau newydd i’w gweld a’u gwneud.

Fel arfer, bydd yr holl atyniadau a’r mannau poblogaidd eraill ar gael i chi eu crwydro a’u mwynhau. Bydd cannoedd o ddosbarthiadau ceffylau, cystadlaethau sgrialu-yrru a hen gerbydau a charafanau. Bydd y llecyn Bywyd Cefn Gwlad yn cynnwys yr unig Brif Sioe Gŵn Agored a gynhelir yng Nghymru,  gweithgareddau i blant, gweithgareddau gwledig a llawer rhagor.

Lluniau’r ŵyl

Mae tywydd hyfryd y gwanwyn a’r awyrgylch hyfryd yn golygu y byddwn ni’n cael lluniau hyfryd o’r ŵyl bob blwyddyn…

Awyddus i gynllunio ymlaen llaw?

Dyma ddyddiadau gwyliau’r dyfodol:

21 & 22 Mai 2022

20 & 21 Mai 2023

18 & 19 Mai 2024

Prynwch eich tocynnau nawr

Peidiwch ag oedi! Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.