Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

SIOE FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

20 – 23 Gorffennaf 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £25 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad 2020

Os hoffech chi arddangos yn yr ŵyl, lawrlwythwch ffurflenni cais Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru 2020 neu I e-bostiwchl eich cyfeiriad post atom ni ac fe wnawn ni bostio’r ffurflen gais atoch chi.

Bydd arddangoswyr sydd wedi mynychu Gŵyl 2019 yn cael cyfle awtomatig i ailarchebu’r un lle ar gyfer 2020 (os yn bosibl), ac mae ganddynt hyd at Chwefror 2020 i ddychwelyd eu ceisiadau.

Ni ddylai darpar arddangoswyr newydd gymryd yn ganiatâol eu bod wedi cael stondin nes byddant wedi cael cadarnhâd ar ffurf anfoneb/derbyneb gan y gymdeithas.

Lawrlwythiadau:

Ffurflen Gais Stondin Masnach Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad 2020

Ffurflen archebu WiFi & PDQ Stondinau Masnach Gŵyl 2020

Ffurflen Asesu Risgiau Stondinau Masnach Gŵyl 2020

Rheoliadau Stondinau Masnach 2020

Angen rhagor o wybodaeth am arddangos yn yr ŵyl?
Hayley Hanson
Swyddog Stondinau Masnach yr Ŵyl
Ffôn
01982 554402
A hoffech chi arddangos yn y neuadd fwyd neu'r llecyn bwyd stryd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773 384 569