Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Bydd y Sioe Frenhinol Cymru 2021 yn cael ei chynnal ar-lein eto eleni.

Cymerwch cip olwg fel y gallwch chi gymryd rhan trwy danfon ceisiadau ar gyfer ein cystadlaethau.

Cystadlaethau’r Sioe Rithiol 2021

Sioe Rithiol Fenhinol Cymru

Mae’r CAFC yn cynnal Sioe Geffylau yr Hydref ym mis Medi, os hoffech gael mwy o wybodaeth cliciwch yma

Ymunwch â ni ar gyfer wythnos o ddathliadau o amaethyddiaeth o bob cwr o’r byd!

Yn ogystal â phedwar diwrnod cyffrous o gystadlaethau dangos da byw, â chystadleuwyr yn teithio o fannau pell ac agos i gystadlu, mae gan y sioe rywbeth o ddiddordeb i bawb, diolch i’w hamrywiaeth eang o weithgareddau yn cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod, a rhaglen 12 awr bob dydd o adloniant, atyniadau ac arddangosiadau cyffrous.

Digwyddiadau sy'n cael eu cynnal

Pedwar diwrnod yn llawn cystadlaethau, atyniadau, arddangosiadau, gweithgareddau, cerddoriaeth fyw a siopa... mae digonedd i'w weld a'i wneud yn Sioe Frenhinol Cymru. Gallwch weld y rhaglen o ddigwyddiadau dyddiol a manylion y prif atyniadau yma:

Prynwch eich tocynnau nawr

Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr

Llwythwch Ap Frenhinol Cymru i Lawr

Mae fersiwn 2020 o Ap Frenhinol Cymru ar gael i'w lwytho i lawr. Mae'n adnodd dwyieithog hwylus sy'n cynnwys map rhyngweithiol, y canlyniadau diweddaraf a llawer rhagor, yn cynnwys gwybodaeth am draffig, y tywydd lleol a manylion ynghylch cadw'n ddiogel yn ei digwyddiadau ac yn yr ardal leol.

A hoffech chi fwynhau Sioe Frenhinol Cymru mewn steil?

P'un ai a fyddwch chi'n croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda ffrindiau a theulu neu'n dymuno treulio diwrnod mewn steil yn y sioe, mae'r Lolfa 1904 newydd yn ddelfrydol i chi.