Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Byddwch yn rhan o rywbeth eiconaidd a dewch yn un o noddwyr Sioe Frenhinol Cymru, uchafbwynt digwyddiadau calendr amaethyddol Prydain.

Mae’r wledd pedwar diwrnod flynyddol yn denu ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Mae’r dosbarthiadau da byw yn unig yn denu dros 7,000 o gynigion yn ystod pedwar diwrnod cyffrous o gystadlu, a bydd yr anifeiliaid gorau un o bob cwr o’r DU a thu hwnt oll yn gobeithio ennill un o deitlau tra chwenychedig Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Yn ogystal â’r da byw bendigedig, y cyfleoedd siopa gwych a’r parcio am ddim, mae gan y sioe rywbeth i ddiddori pawb trwy gyfrwng ei hamrywiaeth eang o weithgareddau yn cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, bwyd a diod, a rhaglen 12 awr ddyddiol yn llawn adloniant cyffrous, atyniadau ac arddangosiadau.

Yn ogystal â’r ymwelwyr a fydd yn dod i’r Sioe, bydd y Sioe hefyd yn denu miloedd o wylwyr a gwrandawyr yr oriau lawer o ddarlledu ar deledu a radio lleol a chenedlaethol, cyn, yn ystod ac wedi’r sioe, yn cynnwys ffrydio byw ar-lein ar draws y byd.

Rhannwch yn ein llwyddiant, a manteisiwch trwy gael sylw heb ei gyffelyb a’r cyfle i hyrwyddo eich busnes trwy ddod yn un o noddwyr Sioe Frenhinol Cymru.

Dewch yn noddwr

Gellir llunio pecynnau nawdd a chyfleoedd arbennig i weddu i’ch gofynion a’ch cyllideb. P’un ai a oes gennych chi ddiddordeb mewn hysbysebu mewn catalog, noddi dosbarth dangos da byw neu ddod yn brif noddwr un o’r digwyddiadau, mae cyfle ar gael i chi.

A HOFFECH CHI WYBOD RHAGOR? CYSYLLTWCH:
Leanne Davies
Swyddog Nawdd
Ffôn
01982 554410