Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae’r digwyddiad Sioe Frenhinol Cymru 2020 wedi’i chanslo.

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt calendr amaethyddol Prydain, a chaiff ei chynnal rhwng 19 – 22 Gorffennaf 2021 ar faes y sioe yn Llanelwedd.

Ynghyd â’r da byw gwych, mae gan y sioe rywbeth i ddiddori pawb trwy gyfrwng ei hamrywiaeth eang o weithgareddau yn cynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, bwyd a diod, a rhaglen 12 awr ddyddiol yn llawn adloniant cyffrous, atyniadau ac arddangosiadau.

Lluniau o Sioe Frenhinol Cymru

Bydd cymaint yn digwydd yn ystod pedwar diwrnod y sioe, felly byddwn ni’n llwyddo i dynnu pentwr o luniau trawiadol bob blwyddyn…

Awyddus i gynllunio ymlaen llaw?

Dyma ddyddiadau Sioe Frenhinol Cymru i’r dyfodol:

18 – 21 Gorffennaf 2022

24 – 27 Gorffennaf 2023

22 – 25 Gorffennaf 2024

Prynwch eich tocynnau nawr

Peidiwch ag oedi, prynnwch eich tocynnau nawr! Bydd angen prynu pob tocyn cyn y digwyddiad trwy ein gwefan ac ni fyddant ar gael wrth y giât