Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Pa un ai a fyddwch chi’n croesawu cleientiaid, yn dathlu achlysur arbennig gyda ffrindiau a theulu neu’n dymuno treulio diwrnod mewn steil yn y sioe, mae’r Lolfa 1904 newydd yn lle delfrydol i chi.

Mae Lolfa 1904 yn cynnig hafan cyfforddus a thawel yng nghanol Sioe Frenhinol farweddog Cymru, ac mae’n llecyn delfrydol i’w ddefnyddio gennych chi yn ystod y diwrnod.

Mae’n cynnig golygfeydd o’r prif gylch, felly gallwch chi fwynhau’r cyfleusterau a chael cinio fel rhan o becyn lletygarwch cyfforddus mewn amgylchedd hamddenol. Sicrhewch bod eich ymweliad â Sioe Frenhinol Cymru yn brofiad gwirioneddol bythgofiadwy.

Mae pecyn lletygarwch Sioe Frenhinol Cymru yn Lolfa 1904 yn cynnwys:-

Bathodyn gwestai VIP ~ Mynediad arbennig i Lolfa 1904  am y diwrnod, rhwng 9.30yb a 5.30yh ~ Bwrdd wedi’i neilltuo i’w ddefnyddio gennych chi trwy’r dydd ~ Coffi neu de a theisen Ddanaidd yn y bore ~ Diod o Pimms neu Bucks Fizz cyn cinio ~ Cinio pedwar cwrs, yna te neu goffi a siocledi mint ~ Te Hufen Prynhawn ~ rhaglen Sioe Frenhinol Cymru, map a photel o ddŵr Radnor Hills am ddim wrth gyrraedd ~ Defnydd o’r llecyn eistedd dull caffi a phapurau dyddiol a sgrîn deledu yn dangos darllediadau byw o’r sioe ~ WiFi am ddim ~ Golygfeydd o’r prif gylch a’r patio ~ Defnydd arbennig o’r ystafell gotiau yn Lolfa 1904 yn rhad ac am ddim ~ Defnydd o gaffi a bar arbennig Lolfa 1904  i brynu rhagor o luniaeth

£120 (a TAW) yr un

Gellir prynu tocynnau mynediad Sioe Frenhinol Cymru ar wahân

Archebwch eich pecyn lletygarwch nawr

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich pecyn lletygarwch, cysylltwch â ni.