Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Fel un o sioeau stoc dethol gorau Ewrop, bydd y Ffair Aeaf yn denu’r torfeydd o bell ac agos i fwynhau dau ddiwrnod yn llawn cystadlaethau, dathliadau a siopa Nadolig.

Ynghyd â’r amserlen lawn arferol o gystadlaethau, arddangosfeydd ac arddangosiadau, mae’r Ffair Aeaf hefyd yn cynnig cyfle perffaith i’r siopwr craff brynu anrhegion unigryw a gwreiddiol.

Bydd y neuadd fwyd yn cael ei llenwi gan gynhyrchwyr gorau Cymru yn dangos eu cynnyrch ac yn temptio ymwelwyr i roi cynnig ar yr amrywiaeth o ddanteithion hyfryd sydd ar gael.

Bydd y ffair ar agor tan 8yh ar y nos Lun ar gyfer siopa Nadolig a’r sioe tân gwyllt, a bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau pori, gwrando ar y corau a’r bandiau byw ac efallai gweld Siôn Corn hyd yn oed.

Lluniau’r Ffair Aeaf

Mae’r awyrgylch Nadoligaidd, goleuadau’n disgleirio, y tân gwyllt ysblennydd a’r da byw trawiadol yn cynnig cyfleoedd i dynnu lluniau gwych…

Awyddus i gynllunio ymlaen llaw?

Dyma ddyddiadau’r Ffair Aeaf yn y dyfodol:

28 – 29 Tachwedd 2022

27 – 28 Tachwedd 2023

25 – 26 Tachwedd 2024