Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Pobl, proffid a’r blaned yw’r neges yn Da Byw 2023, Cynhadledd Ffermio Cynaliadwy Gogledd Cymru.

Bydd y digwyddiad deuddydd yn tynnu sylw at sut y gall ffermio yng Nghymru arwain y byd wrth ddangos bod amaethyddiaeth yn rhan o’r ateb i lawer o heriau amgylcheddol. Bydd yn cael ei gynnal yng nghartref Llywydd CAFC y llynedd, Harry Fetherstonhaugh a’i wraig, Davina, ar yr 16eg a’r 17eg Mehefin.

Bydd manteision ffermio’n adfywiol yn cael eu hamlinellu mewn cynhadledd sydd ag iddi siaradwyr ac ymarferwyr adnabyddus o bedwar ban byd, a bydd taith gerdded o amgylch y fferm yn cynnig cipolwg ar sut mae perchnogion Coed Coch, ger Conwy yng Ngogledd Cymru, wedi ac yn gweithredu syniadau newydd.

Meddai Davina Fetherstonhaugh, y trefnydd: “Mae gan Gymru y cyfle i arwain y byd mewn cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy ac o ran iechyd yr amgylchedd.

“Mae pobl yn mynd â’r fenter ar draws Cymru a thu hwnt. Ond mae angen i’r llunwyr polisi fod yn ddewr. Gyda lwc, bydd y trafodaethau yn Da Byw yn rhoi hyder i Lywodraeth Cymru arwain y byd trwy fod yn gefnogol i’r mudiad.”

Bydd y siaradwyr, ‘y bobl sy’n gwneud i’r hud ddigwydd’, yn cynnwys ffermwyr gyda phrofiad mewn amryw o wahanol wledydd. Mae grŵp MacDoch Ag Alasdair MacLeod, sydd wedi’i leoli yn Awstralia, yn dangos sut y gall ffermio bîff, gwlân a chnydau adeiladu cyfalaf naturiol a chyfrannu at atebion hinsawdd byd-eang.

Mae Jaime Elizondo, a anwyd yn Fecsicanwr, wedi’i leoli yn Houston Texas ac yn cynghori dros y byd i gyd. Mae’i ddulliau wedi’u seilio ar raglenni pori chwyldroadol, economeg a geneteg, ac mae wedi dylanwadu ar ffermio ar draws Ewrop, Gogledd America ac America Ladin. Bydd ymarferwyr yn Lloegr, Cymru a’r Alban yn rhannu eu profiadau hefyd, ynghyd â buddion lawer dull mwy cynaliadwy o weithredu.

Siaradwr arall yw Patrick Holden CBE, sydd wedi bod yn cynghori’r Brenin ar gynaliadwyedd am fwy na 40 mlynedd ac sy’n ffermio 200 hectar yn organig yng Ngorllewin Cymru. Bydd y gynhadledd yn clywed gan wyddonwyr ac arbenigwyr yn y diwydiant hefyd.

Bydd trafodaeth panel yn terfynu’r gynhadledd, dan gadeiryddiaeth y Gwir Anrhydeddus Amber Rudd, a bydd yn cynnwys Aelodau’r Senedd, llunwyr polisi a ffurfwyr barn. Y bore canlynol, dydd Sadwrn, bydd taith gerdded o amgylch y fferm i ddangos buddion Fferm Adfywiol, fel sy’n cael ei arfer yng Nghoed Coch.

Bydd bwydydd a diodydd lleol yn cael lle amlwg hefyd, gydag adloniant yn cael ei ddarparu gan y rhyngwladol enwog The Fell a’r DJ Farmer of Funk.