Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Y FFAIR AEAF CYSTADLAETHAU

Mae’r amserlenni ar gyfer Ffair Aeaf 2023 i’w gweld isod unwaith y byddant ar gael.

  • Mae ceisiadau ar gyfer cystadlaethau da byw a cheffylau yn cau ar 11 Hydref 2023.
  • Mae ceisiadau Crefftau Cartref yn cau ar 13eg Hydref 2023.
  • Mae ceisiadau Sioe Hound yn cau ar 8 Tachwedd 2023.

CREU CYFRIF / MEWNGOFNODI

Celf Blodau a Garddwriaeth

Edrychwch ar yr holl ganlyniadau o’r Ffair Aeaf isod.