Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Mi fydd atodlenni 2020 ar gael yn fuan…

Da Byw

Rhif ffôn: 01982 554 403 / 554 404 / 554 413
E-bost: livestock@rwas.co.uk

 

Gwartheg
Defaid
Moch
Ceffylau

 

Cystadleuaeth Tywyswyr Ifanc:

  • Gwartheg
  • Defaid

Cystadlaethau Hamperi Cig

Dofednod wedi’u trin

 

Crefftau cartref

Blaen Ddosbarthiadau o Crefftau Cartref Atodlen

Sioe Dofednod

 

Celf Blodau a Garddwriaeth

Edrychwch ar yr holl ganlyniadau o’r Ffair Aeaf.

ANGEN UNRHYW GYMORTH Â'CH CYNIGION? CYSYLLTWCH...
Ffôn
01982 553683