Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cysylltwch â ni
Ffôn: 01982 553683
Os oes gennych chi ymholiad

Byddem ni'n hoffi clywed gennych chi. Efallai bod gennych chi gwestiwn i'w holi am un o'n digwyddiadau neu efallai bod gennych chi ddiddordeb mewn dod yn aelod? Llenwch y manylion ar y ffurflen ac fe wnaiff aelod o Dîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gysylltu'n ôl â chi.

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Maes Sioe Frenhinol Cymru
Llanelwedd
Llanfair-ym-Muallt
Powys
LD2 3SY

Gweld ar Google Maps
Dewch i gwrdd â'r tîm

Yma yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, mae gennym ni dîm o staff parhaol, sy'n cael eu cynorthwyo yn fedrus gan griw ffyddlon o wirfoddolwyr gweithgar. Dyma rai ohonynt...