Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

SIOE FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

20 – 23 Gorffennaf 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £25 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Tîm Arddangos Cŵn H & M

Sefydlwyd y tîm ym 1984, ac mae bellach yn un o arddangosfeydd cŵn mwyaf poblogaidd y wlad.

Maent wedi perfformio mewn cannoedd o ddigwyddiadau, yn amrywio o ddigwyddiadau bychan gan ysgolion a digwyddiadau elusennol, i sioeau mawr. Maent wedi ymddangos sawl gwaith ar deledu lleol ac yn fyw ar raglen Big Breakfast Channel 4, yn ogystal â rhaglen ‘It’s me or the Dog’. Eu hanrhydedd fwyaf oedd cael gwahoddiad gan y Kennel Club i berfformio yn Sioe Gŵn enwog Crufts, nid unwaith ond pum gwaith!

Fe gewch gyfle i weld amrywiaeth o gŵn o bob brîd, yn cynnwys cŵn achub, yr atyniad symudol cyflym mwyaf gwreiddiol o’i fath, ac adloniant di-stop.

Sioeau Styntiau Jez Avery

Fe wnaeth sioeau styntiau Jez Avery gyffroi cynulleidfaoedd ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig yn ystod tymor 2017, ac mae’n parhau yn ystod y tymor newydd â thriciau a styntiau newydd.

Bydd Jez yn defnyddio pedwar cerbyd gwahanol yn ystod yr arddangosiad! Elfennau gorau’r 30 mlynedd o brofiad sydd gan Jez Avery yn perfformio yn yr awyr agored… sioe anhygoel ar bedair olwyn, dwy olwyn, un olwyn a dim olwynion, a’r BEIC CWAD SY’N TROI A THROSI!

Mae’r sioe yn cynnwys campau codi’r olwyn flaen a stopio ar yr olwyn flaen, drifftio, toesennau a gyrru manwl gywir.

Bydd Jez yn perfformio ei styntiau ei hun ac yn cynnig ei sylwebaeth enwog ar yr un pryd, gan gyffroi’r teulu cyfan a gwneud iddynt chwerthin hefyd.

Profi dringo creigiau ac ogofa

Ydych chi erioed wedi bod yn awyddus i brofi cyffro dringo neu orfoledd ogofa? Os felly, dyma’ch cyfle chi… byddwch chi’n gallu rhoi cynnig ar y ddau weithgaredd yn yr ŵyl.

Fel gweithgaredd corfforol, mae dringo yn unigryw! Mae dringo yn gamp heb gyswllt corfforol sy’n addas i bob oedran a gallu, ac mae’n datblygu’r gallu i ganolbwyntio’r meddwl ac mae’n wych o ran datblygiad corfforol a chydlynu symuiadau’r corff.

Mae’r profiad o ogofa yn cynnig cyfres o dwnelau sy’n mesur dros 30m o ran eu hyd, ac mae’n llawn twnelau tynn a throellog, sympiau a siambrau.

Caiff yr holl weithgareddau eu rhedeg gan staff proffesiynol cymwysedig sydd wedi’u hyfforddi’n llawn ac wedi’u gwirio gan y DBS.

Cwrs rhwystrau seiclo

Sesiynau sgiliau seiclo ar gyfer plant sy’n 5 mlwydd oed neu’n hŷn, bod dydd rhwng 10.00yb a 12.30yp a rhwng 2.00yp a 4.30yp.

Rhoddir beic a helmed i’r plant a dangosir iddynt sut i seiclo amrywiaeth o rwystrau. Bydd y pwyslais ar gael hwyl ar gefn beic mewn amgylchedd diogel. Croesawir bob gallu.

Dylai plant sy’n 8 oed neu’n iau fod gydag oedolyn (nid oes yn rhaid i’r oedolyn seiclo, oni fydd yn dymuno gwneud hynny!)