Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Dangerous Steve

It’s non-stop, thrill-a-minute with Dangerous Steve’s full arena attraction. A fast moving and dynamic act with quad bike and trick motorbike riding, including the unique and daring motorised mono cycle with the amazing, one of a kind ‘roll over’. Steve is the only person in the world performing this feat on a genuine mono cycle!

The act is full of suspense as Steve performs blindfolded motorbike jumps, giant unicycle and chainsaw stunts, it’s a real crowd pleaser!

Steve is one of the most experienced outdoor attractions on the circuit and first started presenting his motorbike stunt show aged only six!

Paws for Thought Dog Display Team

Be amused by our dog races, fun agility, police style work, tricks and exceptional commentary, delivered in a relaxed and entertaining style. Be amazed by a Jack Russell ladder walking, plus our now famous original back-walking dogs! Be impressed by the short, snappy obedience routine, which shows what can be done with family pets, which are mostly rescue dogs, performed to accompanying music.

Excellent entertainment for all ages! Child and adult participation encouraged, with an opportunity to meet and greet the dogs and team.

The team have appeared at Crufts, Discover Dogs, The Pet Show, The Animal Road Show, London Pet Show, Paws in the Park and similar prestigious events, including numerous TV appearances such as Britain’s Got Talent, the Alan Titchmarsh show and CBBC’s Who Let the Dogs Out.

Meirion Owen & Sheepdogs

A farmer born and bred, Meirion has been around border collies all his life. He is the third generation of his family to be involved in the art of training, competing and demonstrating with his border collies all over the country.

Meirion appears regularly on TV and has been on three series of the very popular BBC programme ‘One Man and His Dog.’ He has been featured on many TV programmes including the BBC’s Countryfile, The One Show, SKY1 Pet Nation and recently, The Farmers Country Showdown and Songs of Praise.

Meirion will be joining us on the Sunday only of the Festival.

Scurry Driving

A form of Scurry Driving began as far back as the 1950’s. It started in America with horses and four wheel wagons and using barrels to negotiate around at speed. It later came to England and a variety of turnouts were used but generally these were single ponies turnouts and the obstacles were red Watney’s beer barrels.

The sport then progressed to using pairs of ponies and red cones. Drivers in general trotted through the cones although some cantered. Originally vehicles had wooden wheels and solid tyres. Metal wheels came into use around 1990 and as drivers became braver, vehicles were adapted to the sport which then became faster, now competitors drive the course at speeds at which they can negotiate the course.

In 2001 scurry driving became recognised as a sport in its own right, The Scurry Driving Association was formed and governed its own activities.

Yr Arddangosfa Ceffylau Harnais a Gyrru Merlod

Ffurfiwyd y Gymdeithas Ceffylau Harnais yn 1883 gan griw o unigolion oedd yn awyddus i hyrwyddo bridio Ceffylau Harnais. Mae sefyllfa’r Ceffyl a’r Ferlen Harnais yn cael ei hystyried yn “enbydus” ar Restr Ymddiriedolaeth y Bridiau Prin ar hyn o bryd.

Mae’r Ceffyl Harnais yn fr1d ceffylau a merlod amlbwrpas iawn. Mae’n fwy adnabyddus am dynnu wageni a cheirt ond mae’n cael ei chydnabod yn fwy ym meysydd dressage, neidio ceffylau a th raws gwlad, marchogaeth, sgrialu a dycnwch. Llawer mwy i ddod gan y br1d rhyfeddol hwn.

Dewch i wylio’r gyrwyr yn dangos ceinder rhyfeddol y br1d ardderchog yma. Maen nhw wrth eu bodd pan fydd y dyrfa’n cyfranogi felly clapiwch a chymeradwywch gymaint ag y gellwch pan welwch chi nhw yn y cylch!

Gŵyl Landrofers Cymru

Mae Clwb Landrofer De Cymru (SWLRC) wedi ymuno unwaith eto â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i ddod â Gŵyl Landrofers Cymru ichi i Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni.

Rydym wedi gweld cerbydau trawiadol wedi’u cofrestru o’r blaen ac ni fyddem yn hoffi dim yn fwy na chael eich cerbyd chi ar ddangos i helpu i wneud yr Ŵyl yn fwy a gwell.

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru ewch i: welshfestivaloflandrovers.com

‘Gentle Giants – Shire Horses’

Dewch i gyfarfod y ‘Gentle Giants’, Joe a Frankie, yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad eleni, wedi’u lleoli gerllaw Pafiliwn Cymdeithas y Merlod a’r Cobiau Cymreig.

Dewch i wybod am y Brîd Ceffyl Gwedd hanesyddol a’r gwaith y maen nhw’n ei wneud heddiw. Yn sefyll 18 dyrnfedd o daldra, mae Joe a Frankie ill dau’n edrych ymlaen at gyfarfod â’r holl ymwelwyr ac at dderbyn llawer o sylw a mwythau yn ystod yr Ŵyl!

Y Parth Gwlân – The Wool Zone

Bydd Canolfan Gneifio Meirionnydd yn dod yn Barth Gwlân unwaith eto; ardal i helpu i hyrwyddo amlbwrpasedd a’r creadigaethau bendigedig y gellir eu gwneud o wlân.

Yn cynnwys Cystadlaethau Trin Gwlân a Chneifio â Gwellau, arddangosiadau gan Urdd Crefftwyr Nyddu a Gwehyddu Gwent, Arddangosfa Cneifio â Hen Beiriannau Meirionnydd a llawer o stondinau’n ymwneud â gwlân.

Garddwriaeth Cyswllt Ffermio

Bydd Garddwriaeth Cyswllt Ffermio yn meddiannu Canolfan yr Aelodau ar gyfer Marchnad y Tyfwyr, ble bydd tyfwyr yn cael y cyfle i rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd ac i arddangos a gwerthu eu cynhyrchion yn ystod yr Ŵyl ddeuddydd.

Mae Cyswllt Ffermio yn chwilio am dyfwyr sy’n cynrychioli croestoriad o’r diwydiant garddwriaeth.

 

Ardal Bywyd Gwlad

Cerddoriaeth fyw o’r Bandstand

Gall ymwelwyr fwynhau rhai o’r doniau lleol o’r Bandstand yn ystod y digwyddiad deuddydd.

Bydd yna amryw o berfformwyr cerddorol, yn cynnwys canu gwerin Cymreig, bandiau acwstig a bandiau Ceilidh a chanwyr a gitaryddion.

Gweler amserlen lawn y perfformiadau yma.

Grŵp Ail-greu Canoloesol Woodville

Mae Grŵp Ail-greu Canoloesol Woodville yn hanes byw ac yn grŵp ail-greu brwydrau sydd a wnelo â Rhyfeloedd y Rhosynnau. Wedi’i sefydlu yn Hampshire yn nechrau’r 1990au mae’r grŵp bellach yn tynnu aelodau o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.

Mae hanes byw yn arddangosfa cyfnod o fywyd bob dydd. Yn aml mae Grŵp Woodville yn portreadu bywyd mewn gwersyll milwrol o’r bymthegfed ganrif. O’r adeg y mae’r arddangosfa’n agor i’r adeg y mae’r ymwelwyr yn gadael, mae’r gwersyll yn parhau’n ddilys. Mae hyn yn cynnwys y dillad sy’n cael eu gwisgo, y bwyd sy’n cael ei fwyta, a’r gweithgareddau a’r crefftau sy’n cael eu harddangos.

Pa un a ydych yn un selog am hanes ai peidio, byddwch yn dysgu llawer ac yn cael hwyl pan fyddwch yn ymweld â Grŵp Ail-greu Canoloesol Woodville.

Syrcas Deuluol Panic

Yn dychwelyd i’r Ŵyl gyda’i dîm o berfformwyr amryddawn, mae Professor Elmo wedi ymrwymo i’w syrcas ddi-anifeiliaid a’i theatr clowniaid ton newydd sy’n gyfeillgar i bobl ac yn canolbwyntio ar blant, sydd wedi’i thrwytho yn nhraddodiad y syrcas deithiol sy’n datblygu’n barhaus.

Gyda dros 40 blynedd o brofiad mae Panic yn falch o gyflwyno Syrcas Deuluol Panic ble bydd plant (ac oedolion) yn cael eu difyrru am oriau gyda’r gweithdai sgiliau syrcas, perfformiadau syrcas crwydrol, a sioeau pypedau traddodiadol.

Y Brif Sioe Gŵn Agored

Mae Adran Gŵn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Cyf wrth ei bodd o fod wedi derbyn statws ‘Prif Sioe Agored’ am y deuddegfed tro. Dewch i weld dros 1,000 o gŵn sy’n gobeithio cymhwyso ar gyfer Crufts!

Mae’r Brif Sioe Agored yn un o’r atyniadau mawr i’r rhai sy’n ymweld â’r Ŵyl pan fydd llawer o gŵn gwobrwyedig yn mynd ymlaen i ymuno â thros 20,000 o’r cŵn gorau eraill a fydd yn ymddangos yn sioe enwog Crufts yn 2025.

Mae mwy na 200 o fridiau ym Mhrydain a bydd cŵn o bob siâp, maint a lliw yn ymddangos yn yr Ŵyl.

Beiciau – Builth Bulls

Cwrs rhwystrau beicio i blant. Gall plant roi cynnig ar feicio, does dim angen dod â dim gyda chi! Darperir helmedau a beiciau a gellir dangos i’ch plant sut mae wedi’i wneud.

Bydd dwy sesiwn yn cael eu cynnal bob dydd o’r digwyddiad o 10am-12.30pm a 2.00-4.00pm.

Arddangosion eraill yn yr Ardal Bywyd Gwledig:

  • Cystadlaethau ac arddangosiadau Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC)
  • Coedwigaeth – cystadleuaeth hollti coed
  • Gweithgareddau cefn gwlad a chwaraeon
  • Iechyd a Ffitrwydd y Fyddin Brydeinig
  • Emma’s Donkey’s – Llanidloes