Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Fideo Hyrwyddo Sioe Frenhinol Cymru

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan gyfarwyddwyr creadigol a/neu gwmnïau cynhyrchu i weithio gyda ni i gynhyrchu fideo hyrwyddo uchelgeisiol cyn Sioe Frenhinol Cymru 2023.

Gweler y briff llawn a’r wybodaeth isod. Bydd angen cwblhau’r fideo erbyn dydd Gwener 23 Mehefin 2023.


Tocynnau Cyfryngau

Mae tocynnau mynediad i’r cyfryngau ar gael i aelodau’r cyfryngau sy’n ysgrifennu neu’n tynnu lluniau i’r wasg neu’n darlledu rhaglenni o’n digwyddiadau.

Mae’r sylw a roddir i’n digwyddiadau yn y cyfryngau yn wych ac rydym ni’n hynod o ddiolchgar am hynny. Fodd bynnag, mae digwyddiadau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mor boblogaidd a llwyddiannus, bydd galw sylweddol iawn bob amser am docynnau mynediad i aelodau’r cyfryngau a ffotograffwyr .

Mae dolen ar gael isod at y telerau a’r amodau sy’n gysylltiedig ag ymgeisio am docyn mynediad ar gyfer y cyfryngau. Mae’r rhain yn neilltuol o berthnasol i ffotograffwyr, y mae nifer y ceisiadau ganddynt wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod blynyddoedd diweddar.

DARLLENWCH Y TELERAU A’R AMODAU CYN CYFLWYNO EICH CAIS. Mae cyflwyno’r ffurflen gais yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn.

Amodau a Thelerau


GWNEWCH GAIS AM BÀS I’R CYFRYNGAU AR-LEIN


EICH MANYLION

 


 

Rhowch fanylion i bwy mae’r pasys


Bàs i’r Cyfryngau 1

 


Bàs i’r Cyfryngau 2

 


Bàs i’r Cyfryngau 3

 


Bàs i’r Cyfryngau 4

 


Mae nifer y pasys i’r cyfryngau a neilltuir ar gyfer pob cyhoeddiad / sefydliad yn gyfyngedig ac efallai na chaiff eich cais ei gwrdd yn llawn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu fod angen pasys ychwanegol arnoch, dewch i gysylltiad os gwelwch yn dda. Mae pasys parcio ceir yn fwyfwy prin ac efallai na chaiff eich cais ei gwrdd yn llawn. Cadwch mewn cof y bydd offer cludo’r cyfryngau (criwiau radio a/neu deledu) yn cael blaenoriaeth.

 


Fel arall, gellwch wneud cais am bàs i’r cyfryngau trwy lenwi’r ffurflen berthnasol isod a’i hanfon trwy’r post i:

Wasg a Marchnata
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys. LD2 3SY


 

A oes gennych chi ymholiad yn ymwneud â'r cyfryngau? Cysylltwch:
Tîm Marchnata
Ffôn
01982 554402