Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae tocynnau mynediad i’r cyfryngau ar gael i aelodau’r cyfryngau sy’n ysgrifennu neu’n tynnu lluniau i’r wasg neu’n darlledu rhaglenni o’n digwyddiadau.

Mae’r sylw a roddir i’n digwyddiadau yn y cyfryngau yn wych ac rydym ni’n hynod o ddiolchgar am hynny. Fodd bynnag, mae digwyddiadau Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru mor boblogaidd a llwyddiannus, bydd galw sylweddol iawn bob amser am docynnau mynediad i aelodau’r cyfryngau a ffotograffwyr .

Mae dolen ar gael isod at y telerau a’r amodau sy’n gysylltiedig ag ymgeisio am docyn mynediad ar gyfer y cyfryngau. Mae’r rhain yn neilltuol o berthnasol i ffotograffwyr, y mae nifer y ceisiadau ganddynt wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod blynyddoedd diweddar.

DARLLENWCH Y TELERAU A’R AMODAU CYN CYFLWYNO EICH CAIS. Mae cyflwyno’r ffurflen gais yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau hyn.

Tocynnau mynediad i'r Sioe ar gyfer y cyfryngau
Pas 2022 yn dod yn fuan...
Tocynnau mynediad i'r Ffair ar gyfer y cyfryngau
Pas 2022 yn dod yn fuan...

Llenwch a dychwelwch erbyn y dyddiad cau a nodir ar bob ffurflen, at:

press@rwas.co.uk

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Llanelwedd
Llanfair ym Muallt
Powys. LD2 3SY

A oes gennych chi ymholiad yn ymwneud â'r cyfryngau? Cysylltwch:
Tîm Marchnata
Ffôn
01982 554402