Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mapiau, atyniadau, cystadlaethau a chanlyniadau… mae fersiwn 2019 o Ap Frenhinol Cymru ar gael yn awr i’w lawrlwytho. Nawr gallwch chi uwchraddio ap y llynedd, neu lawrlwytho fersiwn eleni. Beth am wneud hynny nawr a mynd ati i greu eich amserlen ar gyfer y sioe i sicrhau na wnewch chi fethu unrhyw beth tra byddwch chi yma!

Mae’n adnodd dwyieithog hwylus hwn yn cynnwys map rhyngweithiol o faes y sioe, amserlen digwyddiadau a chanlyniadau llawn, y canlyniadau diweddaraf a llawer rhagor, yn cynnwys gwybodaeth am draffig, y tywydd lleol a gwybodaeth am gadw’n ddiogel yn ei digwyddiadau ac yn yr ardal leol.

Gall defnyddwyr iPhones a ffonau Android lawrlwytho’r aAp am ddim.

Lawrlwythwch yr Ap o’r iTunes Store ar gyfer iPhones, iPod Touch ac iPad:

ac ar gyfer ffonau Android yn cynnwys Samsung, HTC, Nokia a Motorola o Google Play: