Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Da Byw

Cynigion olaf – ** Ebrill 2020

Cylchlythyr Da Byw Sioe Frenhinol Cymru

Ffurflen gais am le i godi pabell

Atodlen – Cyflwyniad

Rheolau a rheoliadau

Rhif ffôn: 01982 554 403 / 554 404 / 554 413
E-bost: livestock@rwas.co.uk

 

Ceffylau – atodlen
Ceffylau – ffurflen gais

Gwartheg – atodlen
Gwartheg – ffurflen gais

Defaid – atodlen
Defaid – ffurflen gais

Moch a Geifr – atodlen
Moch a Geifr – ffurflen gais

Cneifio a Thrafod Gwlân

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Cystadlaethau i Ysgolion

Crefftau cartref

Cynigion olaf – **

Atodlen – Blaen Ddosbarthiadau
Ffurflen gais

Cynnyrch Llaeth

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Sioe Fêl Genedlaethol Cymru

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Anifeiliaid Anwes

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Cwningod

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Moch Cwta

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Cystadleuaeth Coetiroedd

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Cystadleuaeth Torri Coed i Lawr

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Pencampwriaeth Dringo Polion a Chystadlaethau Torri Coed

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Cystadleuaeth Gwneud Ffyn

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Dofednod a Cholomennod

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Garddwriaeth

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Gwaith Ffarier, Haearnwaith Addurniadol a Haearnwaith Gyrr Byw

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Cystadleuaeth Tynnu Rhaff

Cynigion olaf – **

Atodlen
Ffurflen gais

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.

Angen unrhyw gymorth â'ch cynigion? Cysylltwch...
Ffôn
01982 553683