Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru

Gallwch ddod o hyd i’r holl atodlenni ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yma.

Da Byw a Ceffylau

Mae ceisiadau ceffylau yn agor ar 19 Ebrill 2023.
Mae ceisiadau da byw yn agor ar 26 Ebrill 2023.
Mae ceisiadau yn cau ar 24 Mai 2023.

Beirniaid Da Byw

Beirniaid Ceffylau


Mewngofnodwch i’ch cyfrif yma.

Cysylltwch â’n hadran da byw:
E-bost: livestock@rwas.co.uk


Ceffylau
Gwartheg
Defaid
Moch a Geifr

 

Nid Da Byw

Dosbarthiadau Garddwriaeth Iau – 2023 Sioe Frenhinol Cymru

Fel un o amcanion allweddol y Gymdeithas, rydym bob amser yn awyddus i hyrwyddo garddwriaeth ac yn anelu at annog mwy o dyfwyr ifanc i gymryd rhan.

Yn ogystal â’r dosbarthiadau hynny sydd eisoes wedi’u sefydlu, bydd nifer o ddosbarthiadau newydd yn cael eu hychwanegu at yr amserlen Garddwriaeth gyda thasgau i wneud gwesty chwilod neu dyfu planhigyn egsotig ymhlith eraill.

Bydd amserlenni ar gael o fis Mawrth 2023. Mae’r dosbarthiadau ar agor i blant mor ifanc â phedair hyd at un ar bymtheg oed.


 

Cwympo Coed
Treialon Cŵn Defaid
Cneifio a Thrafod Gwlân
garddwriaeth
Gwneud Ffon
Torri Coed
Cynnyrch Llaeth
Anifeiliaid Anwes
Adran Cwningod
Sioe Fêl Genedlaethol Cymru
Cystadleuaeth Tynnu Rhaff
Ffariaeth
Haearnwaith Addurnol
Pencampwriaeth Dringo Polion

 

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.

Angen unrhyw gymorth â'ch cynigion? Cysylltwch...
Ffôn
01982 554413