Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru

Gallwch ddod o hyd i’r holl atodlenni ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yma.

Da Byw a Ceffylau

Ceisiadau ceffylau yn agor: 17 Ebrill
Ceisiadau da byw yn agor: 24 Ebrill

Cysylltwch â’n hadran da byw:
E-bost: livestock@rwas.co.uk
Ffon: 01982 554413/04/14


Nid Da Byw

Cynnyrch Llaeth
Sioe Fêl Genedlaethol Cymru
Adran Wyau
Ffariaeth
Haearnwaith Addurnol
Cystadleuaeth Tynnu Rhaff
Cwympo Coed
Cneifio a Thrafod Gwlân
Anifeiliaid Anwes
Adran Cwningod

Cysylltiadau Heblaw Da Byw:

Cynnyrch Llaeth, Crefftau Cartref, Mêl, Gwneud Stick, Torri Pren a Choetiroedd
Bethan Davies – 01982 554411 Ebost: bethan@rwas.co.uk

Fferyddiaeth a Gwaith Haearn Addurnol
Charlotte Porter – 01982 553683 E-bost: charlottep@rwas.co.uk

Cneifio a Thrin Gwlân
Tracy Powell – 01982 554420 E-bost: tracy@rwas.co.uk


 

Cystadleuaeth Ffotograffig Ysgolion

Chwedlau’r Goedwig – Cynradd/Coedwigaeth /Unigolion

Dyma gyfle i chi gyflwyno eich delweddau gwych ar y pwnc sydd yn annog cyfranogwyr i ddeffro eu dychymyg a’u chwedleua gan dynnu llun golygfeydd sy’n ennyn rhinweddau hudol neu lledrithiol a geir yn y goedwig.

Ystwythder Hinsawdd – Uwchradd/Unigolion

Hoffem annog cyfranogwyr i ddal delweddau sy’n dangos gallu coedwigoedd a choed i addasu a gwrthsefyll dylanwadau newid hinsawdd, gan arddangos eu hystwythder mewn heriau fel isadeileddau trefol neu heriau hinsawdd fel cynodau sych, digwyddiadau tywydd eithafol neu ecosystemau newidiol.

Cystadlaethau Ieuenctid Pentref Garddwriaeth

Mae dosbarthiadau newydd a chyffrous wedi’u cyflwyno yn yr Adran Iau ar gyfer oedrannau cynradd ac uwchradd, ynghyd â chystadleuaeth sir nawdd a’r gystadleuaeth whilber/berfa addurnedig boblogaidd.

Dewch i ymuno â ni a dathlu cenhedlaeth newydd o dyfwyr!

Gweld Atodlen


 

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.