Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cystadlaethau Sioe Frenhinol Cymru

Gallwch ddod o hyd i’r holl atodlenni ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru yma.

Da Byw

Mae ceisiadau bellach wedi cau.

Cysylltwch â’n hadran da byw:
E-bost: livestock@rwas.co.uk

 


Mewngofnodwch i’ch cyfrif yma.


Cystadlaethau heb fod yn Dda Byw

Gweler yr atodlenni isod ar gyfer cystadlaethau nad ydynt yn ymwneud â da byw.

I gymryd rhan yn unrhyw un o’r cystadlaethau defnyddiwch y ddolen isod.

Ymgeiswch Nawr

Dyddiadau cau mynediad:

 • Cwympo Coed – 6 Mai (Ar gau)
 • Crefftau Cartref – 16 Mai (Ar gau)
 • Treialon Cŵn Defaid – 3 Mehefin (Ar gau)
 • Garddwriaeth – 10 Mehefin (Ar gau)
 • Gwneud Ffon – 10 Mehefin (Ar gau)
 • Cynnyrch Llaeth –  10 Mehefin (Ar gau)
 • Sioe Fêl Genedlaethol Cymru – 13 Mehefin (Ar gau)

 

 • Torri Coed – 18 Mehefin
 • Tynnu Rhaff – 22 Mehefin
 • Cneifio a Thrin Gwlân – 24 Mehefin 
 • Haearnwaith Addurnol – 24 Mehefin
 • Ffariaeth – 24 Mehefin
 • Anifeiliaid Anwes – 4 Gorffennaf
 • Adran Cwningod – 11 Gorffennaf

Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru – The Great Royal Welsh Bloom Off

A ydych chi erioed wedi meddwl y byddech yn hoffi rhoi cynnig ar Drefnu Blodau ond nad ydych yn siŵr ble i ddechrau? Wel, mae gennym y cam cyntaf perffaith ar eich cyfer yn Sioe Frenhinol Cymru eleni yn y Babell Garddwriaeth ar ddydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022 – ‘Blodeuad Mawr Brenhinol Cymru’.

Peidiwch â gadael i’r teitl darfu arnoch! ’Dyw’r gystadleuaeth yma ddim ond ar gyfer y rheini nad ydynt wedi cystadlu o’r blaen mewn Trefnu Blodau yn y Sioe neu’r Ffair Aeaf, a ’does dim angen unrhyw brofiad blaenorol. Bydd yr holl ddefnyddiau sydd eu hangen yn cael eu darparu a bydd y gwerthwr blodau adnabyddus, Jonathan Lloyd Davies, ar gael i’ch arwain trwy rownd gyntaf y gystadleuaeth.

Llenwch y ffurflen gais erbyn dydd Gwener 8fed Gorffennaf a’i dychwelyd at Amanda Burton ar amanda@rwas.co.uk. ’Does dim tâl am gystadlu.

Mae CAFC yn dra diolchgar i Jonathan Lloyd Davies am iddo noddi’r gystadleuaeth yma mor hael trwy gyflenwi’r holl ddefnyddiau a darparu gwobr ariannol o £150, ac wrth gwrs am fenthyca ei arbenigedd.

Rhaglen ‘Ar Y Llwyfan’ Y Babell Garddwriaeth

 


 

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.

Angen unrhyw gymorth â'ch cynigion? Cysylltwch...
Ffôn
01982 554413