Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Mi fydd atodlenni a dogfennau eraill ar gyder 2020 ar gael yn fuan…

Da Byw

Rhif ffôn: 01982 554 403 / 554 404 / 554 413
E-bost: livestock@rwas.co.uk

Ceffylau

Gwartheg

Defaid

Moch a Geifr

Dyddiadau Da Byw

Dyddiad rhyddhau’r amserlen: Dydd Gwener 27ain Mawrth

Cofrestriadau ar agor: Dydd Llun 30 Mawrth

Cau’r Cofrestriadau: Dydd Mercher 22ain Ebrill

Dyddiad Amnewid Diwethaf i’r dosbarth: Dydd Iau 28ain Mai

Dyddiad olaf yr ad-daliad: Dydd Mercher 24 Mehefin

Cneifio a Thrafod Gwlân

 

Cynnyrch Llaeth

 

Sioe Fêl Genedlaethol Cymru

 

Anifeiliaid Anwes

 

Cwningod

 

Moch Cwta

 

Cystadleuaeth Coetiroedd

 

Cystadleuaeth Torri Coed i Lawr

 

Pencampwriaeth Dringo Polion a Chystadlaethau Torri Coed

 

Cystadleuaeth Gwneud Ffyn

 

Dofednod a Cholomennod

 

Garddwriaeth

Dyddiad Cau – 14 Chwefror 2020

Atodlen

Gwaith Ffarier, Haearnwaith Addurniadol a Haearnwaith Gyrr Byw

 

Cystadleuaeth Tynnu Rhaff

 

Darllenwch holl ganlyniadau Sioe Frenhinol Cymru.

Angen unrhyw gymorth â'ch cynigion? Cysylltwch...
Ffôn
01982 553683