Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae’r Gymdeithas yn ddyledus i’r canlynol am eu nawdd a’u cefnogaeth tuag at y Ffair Aeaf 2023

Arwain DGC
Arwerthwyr Gwilym Richards Auctioneers
A.W. Jenkinson
Kath Atkin-Bowdler Financial Services Ltd
Beef Shorthorn Society
Bibby Agriculture Ltd
Boom Cymru
C R Security
Castell Howell
Cefn Gorwydd Farm Cottages & Livery
Charlies Stores Ltd
CLA Cymru
Crystalyx
Daltons ATVs
Dunbia (UK)
Dyfed CCTV
Evans Bros. Auctioneers, Llanybydder
Ewemoo
Farmers Fresh
Farmers Guardian
Farmers Marts Dolgellau
Farmers Union of Wales
Farmplus Constructions Ltd
ForFarmers UK Ltd
Grays 1922 Ltd.
Grwp Llandrillo Menai
GWCT Welsh Game Fair
Holidays Wales
HSBC UK Bank Plc
Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales
J G Animal Health

JCP Solicitors
Llaeth Y Llan (Village Dairy)
Llanfaes Dairy Ice Cream
Llewellyn Humphreys
Marks & Spencer
McCartneys
G James
NFU Mutual Insurance Society Ltd
NSA Cymru / Wales
Oxbury Bank Plc
Parciau Cenedlaethol Cymru / National Parks Wales
Pilgrim’s UK Lamb Ltd
J Phillips
Principality Building Society
Radnor Hills Mineral Water Co Ltd
Shearwell Data Ltd
South Caernarfon Creameries
T&A Hughes Butchers
Ted Hopkins Ltd
Telesgop
J & C Thomas
Tithebarn Ltd
Toms Mowers & Garden Supplies
Welsh Government / Llywodraeth Cymru

DEWCH YN NODDWR

Gellir llunio pecynnau nawdd a chyfleoedd yn benodol i weddu i'ch gofynion a'ch cyllideb. P'un ai a oes gennych chi ddiddordeb mewn hysbysebu mewn catalog, noddi dosbarth dangos da byw neu ddod yn brif noddwr un o'r digwyddiadau, mae cyfle ar gael i chi.