Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae’r Gymdeithas yn ddyledus i’r canlynol am eu nawdd a’u cefnogaeth tuag at y Ffair Aeaf eleni

A W Jenkinson Forest Products

Allflex UK Group Ltd

Alwen Valley Shoot

Ayling, Mrs Dilys

Azets

Berkeleyparks

Bibby Agriculture Ltd

Boom Cymru

Bowring, Kay

Burns, Mrs Dorothy

CR SECURITY LTD

Calon Wen Organic Milk Co-Operative Ltd

Can-Am

Cefn Gorwydd Farm Cottages & Livery, Gowerton, Swansea

Cefnllysgwynne Christmas Trees

Charlies Groundcare

Charlies Stores Ltd

Crystalyx

Cywain

Dalton’s ATVs Ltd

Dunbia (UK)

Dyfed CCTV

Evans Bros. Auctioneers, Llanybydder

Evans, Ms Caron W

Farmers Guardian

Farmers Marts Dolgellau

Farmers’ Union of Wales

Farmplus Constructions Ltd

ForFarmers

Frank Sutton Ltd

Geraint Jones 4×4 Ltd

Grays 1922 Ltd

Grŵp Llandrillo Menai

Gwaredu BVD – Eradicating BVD from Wales

Harris, Cllr. Rosemarie

HSBC UK Bank plc

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

JCP Solicitors

JG Animal Health

Jones Peckover (Marchnad Da Byw Llanelwy / St Asaph Livestock Market)

Langford’s – The Welsh Sausage Company

Llanfaes Dairy Ice Cream

Llandre Sawn Wood Ltd

Llewellyn Humphreys

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

McCartneys

Menter Moch Cymru

Morgan, Mr Donald – Blodau’r Bedol Florist, Llanrhystud

NFU Mutual Insurance Society Ltd

NSA Cymru / Wales

Parciau Cenedlaethol Cymru / National Parks Wales

Pendragon Chambers

Peter & Kathy Bowdler of Kath Atkin-Bowdler Financial Services Ltd

Phillips DL, BSc ARAgS, Mrs Janet

Preserved Timber Products Ltd

Principality Building Society

Radnor Hills Mineral Water Co Ltd

Randall Parker Foods

Rees, FRAgS, Mr R Alwyn

Shearwell Data Ltd

Smith, Mrs Pat

South Caernarfon Creameries Ltd Wales

Ted Hopkins Ltd

Telesgôp

Thomas, Mrs Elizabeth

Tithebarn Ltd

Tom Hughes Butcher

Village Dairy / Llaeth y Llan

DEWCH YN NODDWR

Gellir llunio pecynnau nawdd a chyfleoedd yn benodol i weddu i'ch gofynion a'ch cyllideb. P'un ai a oes gennych chi ddiddordeb mewn hysbysebu mewn catalog, noddi dosbarth dangos da byw neu ddod yn brif noddwr un o'r digwyddiadau, mae cyfle ar gael i chi.