Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Dydd Sadwrn

8.00yb            Cystadlaethau neidio ceffylau

12.30yp          Tîm Arddangos Cŵn H & M

1.00yp            Sgrialu-yrru – Rownd Un

1.45yp            Jez Avery – Sioe Styntiau

2.15yp            Tîm Arddangos Cŵn H & M

2.45yp            Sgrialu-yrru – Rownd Dau

3.30yp            Jez Avery – Sioe Styntiau

4.00yp            Gorymdaith Land Rovers

Dydd Sul

8.30yb            Cystadlaethau Helfeirch

12.30yp          Meirion Owen a’r Pac Cwacian

1.00yp            Tîm Arddangos Cŵn H & M

1.30yp            Jez Avery – Sioe Styntiau

2.00yp            Rownd Derfynol Srialu-yrru

2.45yp            Meirion Owen a’r Pac Cwacian

3.15yp            Tîm Arddangos Cŵn H & M

3.45yp            Jez Avery – Sioe Styntiau

4.15yp            Gorymdaith Hen Beiriannau  I’w gadarnhau

Mae’r Gymdeithas yn cadw’r hawl i wneud unrhyw newidiadau sy’n ofynnol i amser a threfn y digwyddiadau.