Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Rhaglen y Cylch Arddangos

Dydd Sadwrn 20 & Dydd Sul 21 Mai 2023

8.00am          Show Jumping competitions (Dydd Sadwrn) Working Hunter competitions (Dydd Sul)

12.30pm        M.A.D. Team – Mountain Bike Aerial Display Team

1.15pm          Little Nippers & Terrier Show

1.45pm          Steve Colley Trials Motor Bike Show

2.15pm          Parade of Land Rovers 75th Birthday Celebration

2.45pm          Welsh Pony & Cob Society – ‘The Breed for Every Need’

3.00pm          Hackney Horse and Pony Driving Display

3.15pm          Little Nippers & Terrier Show

3.45pm          Steve Colley Trials Bike Show

Rhaglen Bandstand

Dydd Sadwrn (20 Mai)

10.30 y.b – 11.30 y.b        Brenig

11.30 y.b – 12.30 y.p        Bob & Ellie, singing duo

12.30 y.p – 1.30 y.p          Les Coveney, guitarist and singer

1.30 y.p – 2.30 y.p            The Cardboard Box Thieves, Builth                                                Wells Acoustic Band

2.30 y.p – 3.30 y.p            Brenig

3.30 y.p – 4.30 y.p           Becca Stickland, guitarist and singer

Dydd Sul (21 Mai)

10.30 y.b – 11.30 y.b        Twmpath Band

11.30 y.b – 12.30 y.p        Brenig

12.30 y.p – 1.30 y.p          Les Coveney, guitarist and singer

1.30 y.p – 2.30 y.p           Twmpath Band

2.30 y.p – 3.30 y.p           Brenig

3.30 y.p – 4.30 y.p           Twmpath Band

Mae’r Gymdeithas yn cadw’r hawl i wneud unrhyw newidiadau i amseroedd a threfn sy’n angenrheidiol.

I weld yr amserlen lawn o gystadlaethau, atyniadau a gweithgareddau a gynhelir yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, cliciwch yma.

Atyniadau Gwyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Am wybod mwy am ba atyniadau sydd gennym i Ŵyl Tyddynnod a Chefn Gwlad eleni ym mis Mai? Darllenwch fwy amdanynt ar ein tudalen Atyniadau.