Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Dydd Sul 26 Tachwedd

18.15 – Carolau o’r Cylch – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

Dydd Llun 27 Tachwedd

08.00 – Agored i’r Cyhoedd

08.00 – Trefnu Blodau & Garddwriaeth – Neuadd Clwyd Morgannwg

09.00 – Gwartheg – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

 • Pedigree Hereford Heifers
 • Pedigree Limousin Heifers
 • Pedigree Welsh Black Heifers
 • Pedigree Aberdeen Angus Heifers
 • Pedigree Beef Shorthorn Heifers
 • Crossbred Heifers
 • Homebred Heifers
 • Cattle Young Handlers Competition
 • Pedigree Limousin Steers
 • Pedigree Hereford Steers
 • Pedigree Welsh Black Steers
 • Pedigree Aberdeen Angus Steers
 • Pedigree Beef Shorthorn Steers
 • Crossbred Steers
 • Homebred Steers
 • Pair of Cattle Competition
 • Wales YFC Stock Judging Competition (16.00 approx)

09.00 – Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

 Cylch A

 • Native Hill and Upland Section
 • Crossbred Section
 • Welsh Mountain Section

Cylch B

 • Butchers’ Weights Section
 • Lowland Section
 • Continental Section

09.00 – Carcas Oen – Neuadd Carcas

09.00 – Moch – Adeilad Moch

09.00 – Cystadlaethau Crefftau Cartref – Neuadd Clwyd Morgannwg

09.00 – Cystadleuaeth Hamper Cig – Neuadd Carcas

9.00 – Ceffylau – Pabell Ceffylau

 • Welsh Ponies
 • Welsh Part-Bred
 • Coloured Horses & Ponies
 • Welsh Mountain Ponies

10.00 – Agoriad Swyddogol Prif Gylch Neuadd 1

Followed by the following presentation of Awards

 • John Gittins Memorial Award 2023
 • RWAS Oxford Farming Conference Bursary 2024
 • RWAS Nuffield Scholarship 2023

10.00 – Arddangosiad Pedoli – Pafiliwn NSA

10.00 – Dofednod wedi’u Trin – Neuadd Carcas

10.00 – Sioe Helgwn – Pafiliwn NSA

14.00 – Sion Corn – Tŷ Ynys Môn

12.00 – Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2023 – Prawf Blas Bridiau Brodorol Cymru – Cambrian Training Pavilion

13.00 – Arddangosiad Pedoli – Pafiliwn NSA

14.00 – 18.00 – Cyfarfod y Ceirw

14:00 – Cystadleuaeth Trinwyr Ifanc Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

14.30 – Cystadleuaeth Prif Gynhyrchydd Ŵyn CFfI – Cylch Defaid, Neuadd 3 – followed by the YFC Lamb Trimming Competition

14.30 – Gwobrau Stondinau Masnach

16.00 – GWERTHU – Dofednod wedi’u Trin a Hamper Cig – Neuadd Carcas

16.30 – Sion Corn – Tŷ Ynys Môn

17.00 – Cystadleuaeth Asen Bîff –  Neuadd Carcas

19.00 – Tân Gwyllt

Dydd Mawrth 28 Tachwedd

08.00 – Agored i’r Cyhoedd

08.00 – Gwartheg – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

 • Baby Show Heifers including YFC
 • Baby Show Steers including YFC
 • Baby Show Championship
 • Heifer Championship
 • Steer Championship
 • Supreme Championship
 • Pedigree Limousin Championship
 • Pedigree Hereford Championship
 • Pedigree Welsh Black Championship
 • Pedigree Aberdeen Angus Championship
 • Pedigree Beef Shorthorn Championship
 • Native Beast Championship
 • Exhibitor Bred Champion Award

09.00 – Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

 • Section Winners
 • Pure Hill & Upland and Welsh Mountain Breeds Championship
 • Supreme Championship

9.00 – Ceffylau – Pabell Ceffylau

 • Sport Horses
 • Welsh Ponies (Cob Type)
 • Welsh Cobs
 • Welsh Championship
 • Supreme Championship

09.00 – Moch – Adeilad Moch

 • Pig Young Handler Competition
 • Supreme Championship (10.00)

10.00 – Arddangosiad Pedoli – Pafiliwn NSA

10.00 – Cyflwyniad i Enillwyr Pencampwriaeth Carcas – Neuadd Carcas

10.00 – Cystadleuaeth Cynhyrchion CigBacwn, Byrger A Selsig – Neuadd Carcas

10.30 – GWERTHU – Carcas Oen a Asen Bîff – Neuadd Carcas

11.00 – 12.30 – Sion Corn – Tŷ Ynys Môn

12.00 – GWERTHU – Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

13.00 – Arddangosiad Pedoli  – Pafiliwn NSA

14.00 – 15.30 – Sion Corn – Tŷ Ynys Môn

14.00 – GWERTHU – Moch – Adeilad Moch

15.00 – GWERTHU – Gwartheg – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

16.00 – CYFLWYNO GWOBRAU – Gwobrau Blas Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2023 – Prawf Blas Bridiau Wyn Brodorol Cymru – Neuadd Carcas

16.00 – CYFLWYNO GWOBRAU – Cynhyrchion Cig – Neuadd Carcas

16.30 – CYFLWYNO GWOBRAU – Trefnu Blodau & Garddwriaeth – Neuadd Clwyd Morgannwg

16.45 – CYFLWYNO GWOBRAU – Crefftau Cartref – Neuadd Clwyd Morgannwg