Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Dydd Sul 24 Tachwedd

18.15 – Carolau o’r Cylch – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

Dydd Llun 25 Tachwedd

08.00 – Agored i’r Cyhoedd

08.00 – Trefnu Blodau & Garddwriaeth – Neuadd Clwyd Morgannwg

09.00 – Gwartheg – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

 • Pedigree Welsh Black Heifers
 • Pedigree Limousin Heifers
 • Pedigree Hereford Heifers
 • Crossbred Heifers
 • Cattle Young Handlers Competition
 • Pedigree Welsh Black Steers
 • Pedigree Limousin Steers
 • Pedigree Hereford Steers
 • Crossbred Steers
 • Butchers Choice Award
 • Wales YFC Stock Judging Competition

09.00 – Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

 Cylch A

 • Crossbred Section
 • Native Hill and Upland Section
 • Welsh Mountain Section

Cylch B

 • Butchers’ Weights Section
 • Lowland Section
 • Continental Section

09.00 – Carcas Oen – Neuadd Carcas

09.00 – Moch – Adeilad Moch

09.00 – Cystadlaethau Crefftau Cartref – Neuadd Clwyd Morgannwg

09.30 – Cystadleuaeth Hamper Cig – Neuadd Carcas

10.00 – Ceffylau – Pabell Ceffylau

 • Coloured Horses & Ponies
 • Welsh Part-Bred
 • Welsh Mountain Ponies
 • Welsh Ponies

10.00 – Arddangosiad Pedoli – Pafiliwn NSA

10.00 – Dofednod wedi’u Trin – Neuadd Carcas

10.00 – Sioe Helgwn – Pafiliwn NSA

10.00 – Adloniant Cerddorol– Lowri Evans – Canolfan Croeso

10.00 – Adloniant Cerddorol– Clydau Primary School – Canolfan Croeso

10.30 – Adloniant Cerddorol– Joy Cornock Thomas – Pafiliwn Trefaldwyn

10.30 – Adloniant Cerddorol– Llanychllwydog Primary & CCRW/YFC Live Nativity – Pafiliwn NSA

10.30 – Agoriad Swyddogol – Pafiliwn Rhyngwladol, Llawr Cyntaf
Followed by the following presentation of Awards

 • John Gittins Memorial Award 2019
 • RWAS Oxford Farming Conference Bursary 2020

12.00 – Gwobrau Blas Ffair Aeaf 2019 – Pavilion Hyfforddiant Cambrian

12.30 – Adloniant Cerddorol– Clydau Primary School – Pafiliwn NSA

12.30 – Adloniant Cerddorol– Côr Merched Bro’r Mwyn – Pafiliwn Trefaldwyn

12.30 – Adloniant Cerddorol– Joy Cornock Thomas – Canolfan Croeso

13.00 – Gorymdaith Het – Pafiliwn Rhyngwladol

13.30 – Adloniant Cerddorol– Lowri Evans – Pafiliwn Trefaldwyn

14.00 – Adloniant Cerddorol– Côr Merched Bro’r Mwyn – Canolfan Croeso

14.00 – Adloniant Cerddorol– Clydau Primary School        – Pafiliwn Trefaldwyn

14.00 – Adloniant Cerddorol– Llanychllwydog Primary School & CCRW/YFC Live Nativity – Pafiliwn NSA

14:00 – Cystadleuaeth Trinwyr Ifanc Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

14.00 – Arddangosiad Pedoli – Pafiliwn NSA

14.30 – Arddangosiad Trefnu Blodau – Pafiliwn Rhyngwladol

14.30 – Cystadleuaeth Prif Gynhyrchydd Ŵyn CFfI – Cylch Defaid, Neuadd 3

14.30 – Gwobrau Stondinau Masnach

15.00 – Adloniant Cerddorol– Clive Edwards – Pafiliwn Trefaldwyn

15.45 – Adloniant Cerddorol– Builth Male Voice Choir – Canolfan Croeso

15.45 – Adloniant Cerddorol– Llanychllwydog Primary School – Pafiliwn NSA

16.00 – GWERTHU – Dofednod wedi’u Trin a Hamper Cig – Neuadd Carcas

16.30 – Adloniant Cerddorol– Joy Cornock Thomas – Pafiliwn Trefaldwyn

16.30 – Adloniant Cerddorol– Rhayader CIW Primary School – Canolfan Croeso

17.30 – Adloniant Cerddorol– Builth Male Voice Choir – Canolfan Croeso

17.30 – Adloniant Cerddorol– Adloniant Cerddorol- Pafiliwn Trefaldwyn

17.30 – Adloniant Cerddorol– Rhayader CIW Primary School –       Pafiliwn NSA

18.30 – Adloniant Cerddorol– Canolfan Croeso

18.30 – Adloniant Cerddorol– Pafiliwn Trefaldwyn

19.00 – Tân Gwyllt

Dydd Mawrth 26 Tachwedd

08.00 – Agored i’r Cyhoedd

08.00 – Gwartheg – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

 • Baby Show Heifers including YFC
 • Baby Show Steers including YFC
 • Bay Show Championship
 • Heifer Championship
 • Steer Championship
 • Supreme Championship
 • Pedigree Welsh Black Championship
 • Pedigree Limousin Championship
 • Pedigree Hereford Championship
 • Native Championship
 • Exhibitor Bred Champion Award

09.00 – Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

 • Crossbred Section Winners
 • Butchers’ Weights Section Winners
 • Lowland Section Winners
 • Welsh Mountain Section Winners
 • Continental Section Winners
 • Pure Hill & Upland and Welsh Mountain Breeds Championship
 • British Native Breeds Championship
 • Supreme Championship

09.30 – Dofednod – Pafiliwn Ffwr a Phlu

10.00 – Ceffylau – Pabell Ceffylau

 • Sport Horses
 • Welsh Ponies (Cob Type)
 • Welsh Cobs
 • Welsh Championship
 • Supreme Championship

10.00 – Arddangosiad Pedoli – Pafiliwn NSA

10.00 – Moch – Adeilad Moch

 • Supreme Championship

10.00 – Cyflwyniad i Enillwyr Pencampwriaeth Carcas – Neuadd Carcas

10.00 – Adloniant Cerddorol – Pafiliwn NSA

10.30 – GWERTHU – Carcas Oen – Neuadd Carcas

11.00 – Adloniant Cerddorol – Preseli School – Canolfan Croeso

11.00 – Adloniant Cerddorol – CCRW/YFC Live Nativity – Pafiliwn NSA

11.30 – Adloniant Cerddorol – Trystan Llyr Griffiths – Pafiliwn Trefaldwyn

11.30 – Arddangosiad Gwaith Llafur – Pafiliwn Rhyngwladol

12.00 – GWERTHU – Defaid – Cylch Defaid, Neuadd 3

12.00 – Adloniant Cerddorol – Archdeacon Griffiths Primary School, Llyswen – Canolfan Croeso

12.00 – Adloniant Cerddorol – Welsh Symphonic Brass Ensemble – Pafiliwn Trefaldwyn

12.30 – Adloniant Cerddorol – Preseli School – Pafiliwn NSA

13.00 – Sioe Ffasiwn – Pafiliwn Rhyngwladol

14.00 – GWERTHU – Moch – Adeilad Moch

14.00 – Arddangosiad Pedoli  – Pafiliwn NSA

13.30 – Adloniant Cerddorol – Archdeacon Griffiths Primary School, Llyswen – Pafiliwn NSA

13.30 – Adloniant Cerddorol – Welsh Symphonic Brass Ensemble – Canolfan Croeso

14.00 – Adloniant Cerddorol – Pafiliwn Trefaldwyn

14.00 – Adloniant Cerddorol – Trystan Llyr Griffiths – Canolfan Croeso

14.30 – Arddangosiad Trefnu Blodau – Pafiliwn Rhyngwladol

14.30 – Adloniant Cerddorol – Archdeacon Griffiths Primary School, Llyswen – Pafiliwn Trefaldwyn

15.00 – Adloniant Cerddorol – Preseli School – Canolfan Croeso

15.00 – Adloniant Cerddorol – Welsh Symphonic Brass Ensemble – Pafiliwn NSA

15.00 – GWERTHU – Gwartheg – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

15.00 – CYFLWYNO GWOBRAU – Dofednod – Pafiliwn Ffwr a Phlu

15.00 – CYFLWYNO GWOBRAU – Cystadleuaeth Crwyn Masnachol – Cylch Gwartheg, Neuadd 1

16.00 – Adloniant Cerddorol – Welsh Symphonic Brass Ensemble – Pafiliwn Trefaldwyn

16.30 – CYFLWYNO GWOBRAU – Trefnu Blodau & Garddwriaeth – Neuadd Clwyd Morgannwg

16.45 – CYFLWYNO GWOBRAU – Crefftau Cartref – Neuadd Clwyd Morgannwg