Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYNORTHWYWYR GWEINYDDOL DROS DRO

Mehefin – Gorffennaf/Awst 2022

Rydym am recriwtio staff swyddfa dros dro yn ystod ein cyfnod prysur wrth i ni baratoi ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2022.

Dechrau cyn gynted â phosibl, tan ddiwedd Gorffennaf/Awst. Rydym yn chwilio am bobl dros 18 oed i weithio gyda’n staff parhaol.

Isafswm cyfradd yr awr o £9.50 ynghyd â hawliau gwyliau.

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy drwy anfon eich CV at recruitment@rwas.co.uk

Gweithiwr Ystâd Dros Dro

Mehefin – Gorffennaf/Awst 2022

Mae yna gyfleoedd am waith dros dro yn cefnogi staff parhaol yn ystod cyfnod prysur o baratoi dros fisoedd yr Haf yn arwain at Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru a Sioe Frenhinol Cymru a digwyddiadau eraill. Mae Maes y Sioe wedi’i leoli yn ei diroedd ei hun gyda nifer o adeiladau, ffensys, mannau glaswelltog a mannau wedi’u tarmacio a ffyrdd a chaiff ei hurio i gleientiaid eraill yn ystod y flwyddyn.

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig ac effeithlon a fydd yn gweithio ochr yn ochr â thîm yr Ystâd i gyflawni rhaglen cynnal a chadw maes y sioe ac i baratoi ar gyfer y digwyddiadau a gynhelir ar y safle. Bydd diwrnod o hyfforddiant a chynefino’n cael ei roi cyn ichi gychwyn gweithio.

Prif weithgareddau

 • Cynorthwyo yng ngwaith cynnal a chadw ac atgyweirio arferol holl adeiladau a thiroedd yr ystâd
 • Cynorthwyo gydag unrhyw waith “cynnal a chadw trwm” fel y bydd angen
 • Sicrhau gofal priodol holl offer ac adnoddau’r ystâd
 • Sicrhau bod holl offer ac adnoddau’r ystâd yn cael eu gadael yn daclus, glân a diogel
 • Dilyn yr holl ofynion Iechyd a Diogelwch ac arferion gweithio diogel ac asesiadau risg
 • Cynorthwyo gyda’r holl dorri glaswellt ar yr ystâd
 • Paentio ac addurno sylfaenol pan fydd angen.

Am fanylion pellach neu i wneud cais cliciwch YMA.

ANGEN STAFF ARLWYO AR GYFER SIOE FRENHINOL CYMRU 2022

Mae Capital Cuisine angen y staff canlynol yn eu bwyty(au) yn Sioe Frenhinol Cymru eleni:

 • Staff aros
 • Baristas
 • Cogyddion
 • Cynorthwywyr cegin
 • Porthorion cegin

Am fanylion pellach neu i wneud cais cliciwch YMA.

 


Mae Vale Catering angen staff i weithio yn y Pafiliwn Rhyngwladol o ddydd Llun 18 Gorffennaf tan ddydd Iau 21 Gorffennaf.

Yr oriau fydd 9am i 5pm gyda’r opsiwn o amseroedd dechrau a gorffen hyblyg.

Rydym yn chwilio am dîm o’r canlynol:

 • Cynorthwywyr Arlwyo
 • Cynorthwywyr Cegin
 • Porthorion Cegin

Cysylltwch â Tracy Sanderson ar 07790 516602 neu
E-bost: enquiries@valecatering.com

Streamline Leisure – STAFF AR GYFER SIOE FRENHINOL CYMRU 2022

Mae Streamline Leisure angen y staff canlynol yn yn Sioe Frenhinol Cymru eleni:

 • Staff Arlwyo
 • Glanhawyr
 • Sia Security
 • Staff y Bar

Am fanylion pellach cysylltwch: hr@streamline.group  / 01267 887023

Arolwg Aelodaeth

Invitation to Tender For Conducting a Bilingual Survey & Analysis Of The RWAS Membership & An Independent Evaluation of the Current RWAS Membership Provision

The Royal Welsh Agricultural Society (RWAS) is a member led organisation which has played a leading role in the development of agriculture and the rural economy in Wales for over a century, since its formation in 1904.

Today our work by staff and volunteers includes supporting businesses, education in rural communities and staging of our ever-popular Society events; the Smallholding and Countryside Festival, the Royal Welsh Show and the Winter Fair.

The RWAS requires tenderers who can provide an independent evaluation of the RWAS Membership provision. The evaluation will include the designing, conducting and appraising of a bilingual survey (Welsh and English). Delivering an evaluation of our current membership packages, providing recommendations for future packages in line with survey responses and identifying future objectives for the Society’s membership growth strategy.

To receive the Tender Specification document please email clare@rwas.co.uk.

Please note that the details contained within the Tender Specification document are confidential and are to be used solely for the purposes stipulated in the document and by the intended recipient only.