Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae cyfle cyffrous wedi codi i fod yn rhan o foderneiddio un o’r Cymdeithasau Amaethyddol mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn comisiynu system rheoli digwyddiadau newydd a fydd yn mynd â’r Gymdeithas a’i digwyddiadau ymlaen trwy wella’r profiad i gwsmeriaid, arddangoswyr a staff.

Mae’r Gymdeithas yn sefydliad Elusennol hirsefydlog sy’n cynrychyioli’r gymuned Amaethyddol ehangach ar draws Cymru a’r Deyrnas Unedig. Mae gwasanaeth cwsmeriaid wrth graidd yr hyn y mae arnom eisiau ei ddarparu ar gyfer ein holl gwsmeriaid ac aelodau, mae system rheoli digwyddiadau wedi’i moderneiddio yn allweddol i uchelgeisiau’r Gymdeithas yn y dyfodol.

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cynnal 3 digwyddiad y flwyddyn, gyda niferoedd cyfunol y mynychwyr yn tua 300,000; 11,000 o gynigion da byw; 1,700 o stondinau masnach ac 8,500 o gystadlaethau ychwanegol. Cefnogir y digwyddiadau gan tua 800 o wirfoddolwyr yn ystod y digwyddiadau ac mae yna staff parhaol o tua 30. Mae Sioe Frenhinol Cymru, a gynhelir ym mis Gorffennaf, yn un o’r sioeau haf mwyaf yn Ewrop ac mae’n croesawu dros 1,000 o ymwelwyr rhyngwladol bob blwyddyn.

Mae’r Gymdeithas yn eich gwahodd i ystyried y ddogfen dendro.

Dogfen

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu geisiadau am wybodaeth yna cysylltwch â Sarah James, Pennaeth Datblygu Busnes.

Ffôn: 01982 553 683

sarah@rwas.co.uk