Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb i weithio yn swyddfa CAFC neu fel rhan o dîm yr ystâd ar sail barhaol neu dros dro anfonwch eich gwybodaeth ymlaen at recruitment@rwas.co.uk

Interniaeth Farchnata

A ydych chi’n fyfyriwr Marchnata, Cyfryngau neu Gyfathrebu israddedig sy’n chwilio am brofiad yr haf yma?

Mae cyfle intern cyffrous wedi codi ar gyfer myfyriwr neu fyfyriwr graddedig diweddar i ennill profiad marchnata gwerthfawr yma yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol, dynamig a llawn cymhelliad, sydd ar hyn o bryd neu a fu’n ddiweddar yn astudio ym maes marchnata digidol, y cyfryngau, neu gyfathrebu, i weithio gyda ni yn y cyfnod yn arwain at y prif ddigwyddiad yn y calendr amaethyddol, Sioe Frenhinol Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu wrth ddarparu ymgyrch farchnata lwyddiannus, bydd â phrofiad mewn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol at ddibenion marchnata a bydd yn effeithlon mewn creu dyluniadau graffig a chynnwys fideo bywiog.

Mae hwn yn gyfle gwych i fyfyriwr marchnata creadigol wneud argraff wirioneddol a thynnu sylw at sut y gall eu sgiliau marchnata ddylanwadu’n gadarnhaol ar ein sefydliad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd yma, e-bostiwch eich CV a Llythyr Eglurhaol at clare@rwas.co.uk â’r geiriau ‘Preifat a Chyfrinachol’ arno.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 2il Mehefin am 12 hanner dydd.

Bydd y swydd dros dro hon â chyflog, ac rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu dechrau cyn gynted â phosibl. Mae’n well gennym rywun sy’n siarad Cymraeg.


 

Ar Gael Trwy Dendr Anffurfiol –
Uned Eisteddle ar Faes y Sioe Frenhinol

Mae cyfle prin wedi codi i logi uned amlwg o dan y prif stand cylch ar Faes y Sioe Frenhinol naill ai drwy drwydded neu gytundeb prydles tymor hwy. Mae’r uned ar gael i’w meddiannu yn Sioe Frenhinol Cymru eleni ac o bosibl drwy gydol y flwyddyn.

Gwahoddir partïon â diddordeb i gyflwyno tendr gan ddefnyddio’r ffurflen gais atodedig a’i dychwelyd i’r Gymdeithas erbyn 12 canol dydd ar ddydd Mawrth, 30 Mai 2023 fan bellaf.