Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb i weithio yn swyddfa CAFC neu fel rhan o dîm yr ystâd ar sail barhaol neu dros dro anfonwch eich gwybodaeth ymlaen at recruitment@rwas.co.uk

Llysgennad CAFC 2024

Mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru ers dros ganrif. Heddiw mae ein gwaith yn cynnwys darparu cefnogaeth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ynghyd â chynnal digwyddiadau arddangos bythol-boblogaidd y Gymdeithas; sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe’r Haf a’r Ffair Aeaf ar faes sioe sefydlog yng Nghanolbarth Cymru, sy’n cael ei farchnata hefyd fel man cyfarfod / lleoliad digwyddiadau.

Mae CAFC yn ddyledus i gefnogaeth ei haelodau sy’n gwasanaethu ar y Pwyllgorau Sirol Ymgynghorol ledled Cymru a siroedd y gororau. Mae’r siroedd hyn yn cael cyfle ar sail rota i ddod yn Sir Nawdd CAFC am flwyddyn benodol; mae Llywydd a Llysgennad CAFC am y flwyddyn honno yn cael eu penodi o’r sir ac mae ef/hi yn gallu dylanwadu ar agweddau ar ddigwyddiadau CAFC. Mae’r Sir Nawdd yn cytuno hefyd i godi arian tuag at brosiect cyfalaf neu waith ar Faes y Sioe a bu’r trefniant hwn yn werthfawr y tu hwnt i ddatblygu’r safle.

Os ydych chi rhwng 21 – 35 mlwydd oed, yn byw o fewn sir nawdd Ceredigion a bod gennych ddiddordeb mewn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol tra byddwch yn ennill profiad rhagorol, gwnewch cai heddiw.

CEISIADAU’N CAU: 30 Medi 2022
Cyfweliadau yn y sir yn ystod wythnos y 3ydd o Hydref, 2022

Ffurflen Ymgeisio