Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Swyddog Da Byw

Mae cyfle wedi codi i ymgymryd â gwaith gweinyddu fel Swyddog Da Byw yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a hynny’n llawn amser.

Ffurfiwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904 ac mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru ers dros ganrif. Yn y blynyddoedd diweddar cyn y pandemig mae ein gwaith yn cynnwys darparu cefnogaeth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ynghyd â chynnal digwyddiadau bythol-boblogaidd y Gymdeithas; sef Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru, y Sioe a’r Ffair Aeaf.

Mae’r swydd yn eang ac yn amrywiol; yn cwmpasu pob agwedd ar y cystadlaethau da byw a’u gweinyddiaeth. Byddwch yn cynorthwyo gyda pharatoi a gweithredu un o’r sioeau da byw gorau yn Ewrop.

Cliclwch ar y ddolen isod am disgrifiad swydd;

Disgrifiad Swydd Llawn


Cynorthwyydd Gweinyddu

Mae cyfle wedi codi i ymgymryd â gwaith gweinyddu fel Cynorthwyydd yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a hynny’n llawn amser.

Ffurfiwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904 ac mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru ers dros ganrif. Yn y blynyddoedd diweddar cyn y pandemig mae ein gwaith yn cynnwys darparu cefnogaeth i fusnesau, lles cymdeithasol ac addysg mewn cymunedau gwledig ynghyd â chynnal digwyddiadau bythol-boblogaidd y Gymdeithas; sef Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru, y Sioe a’r Ffair Aeaf.

Mae’r swydd yn amrywiol; yn cwmpasu pob agwedd ar weinyddu i’r elusen gyda gwaith yn cynnal a chadw’r brif swyddfa a’i digwyddiadau a’i chystadlaethau.

Disgrifiad Swydd Llawn