Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

SWYDDOG Y WASG MARCHNATA & CHYFATHREBU

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio ochr yn ochr â’r tîm arwain newydd yng Nghymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru fel Swyddog y Wasg Marchnata a Chyfathrebu.

Disgrifiad Swydd Llawn

I wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Ms Caron W Evans, Pennaeth Gweinyddiaeth, naill ai drwy e-bost at caron@rwas.co.uk neu drwy lythyr ac arno’r geiriau ‘Preifat a Chyfrinachol’ at Ms Caron W Evans, Pennaeth Gweinyddiaeth, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3SY.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar ddydd Mawrth 28 Ionawr 2020