Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Llanelwedd, Llanfair ym Muallt a’r ardal gyfagos yn cynnig dewis gwych o fusnesau bwely a brecwast, gwestai, bythynnodd, tai llety a mannau gwersylla yn un o ardaloedd gwledig mwyaf godidog ac ysblennydd y DU.

Gall llety fod yn ddrud yn ystod yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf, a chaiff llawer o ystafelloedd eu harchebu hyd at flwyddyn ymlaen llaw, felly mae’n werth archebu’n gynnar bob tro.

Fodd bynnag, bydd llety ar gael bob amser trwy chwlio yn Findmeabed.co.uk

Findmeabed.co.uk yw ein gwasanaeth llety swyddogol ac mae’n cynnig mynediad 24/7 i chi at wefan sy’n caniatáu i chi weld ac archebu eich llety.

CYNNIG LLETY

Os ydych chi’n berchennog sy’n dymuno cynnig llety, cofrestrwch eich eiddo os gwelwch yn dda.

Os hoffech chi hysbysebu eich maes gwersylla, cysylltwch â Sarah i holi am brisiau.

Cysylltwch os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am lety:
Sarah Whitticase
Findmeabed.co.uk
Ffôn
07375 396748

SAFLE CARAFÁN/CAMERFAN

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad 2023

Gellir prynu Safleoedd Carafan o flaen llaw i’r ŵyl a’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd dydd Gwener 28 Ebrill 2023 os oes safleoedd ar ôl. Sylwch os gwelwch yn dda fod toiledau a chawodydd cyhoeddus ar gael ond nid ydym yn cyflenwi mannau cysylltu â’r trydan.

 

BANNAU BRYCHEINIOG

Mae llawer o lefydd i aros o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’i gyrion. Mae gennym bopeth o fythynnod hunanarlwyo i westai 5 seren i westai cyfeillgar gyda golygfeydd godidog.