Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Priodasau• Seremonïau• Derbyniadau• Dathliadau Gyda’r Hwyr

Mae maes y sioe yn lle delfrydol i gynnal eich diwrnod arbennig – beth bynnag fo’r math o briodas rydych chi’n ei chynllunio, mawr neu fach, ffurfiol neu fwy anffurfiol… mae rhywbeth ar gael i bawb yma.

Wedi’i leoli yng nghanol prydferthwch canolbarth Cymru, mae’r maes yn eistedd o fewn 150 o erwau ac yn mwynhau golygfa fendigedig o’r wlad o amgylch, gan ddarparu’r cefndir perffaith i chi greu priodas eich breuddwydion, ac mae ein tîm ymroddedig wrth law i sicrhau bod eich diwrnod yn un i gofio.

Byddem yn falch iawn o glywed am eich cynlluniau ar gyfer eich diwrnod mawr!

Seremonïau

Gyda dau leoliad trwyddedig ar faes y sioe sy’n eich galluogi i gynnal eich seremoni a’ch derbyniad gyda ni.

Safle’r Seindorf

Pafiliwn Rhyngwladol

Derbyniadau a Dathliadau

Mae gennym amrywiaeth o leoedd gwahanol ar gael i’w llogi, gyda lle i rhwng 30 a 400 o westeion.

Canolfan Aelodau

Pafiliwn Trefaldwyn

Pafiliwn Rhyngwladol

Cysylltwch

I gysylltu, e-bostiwch neu ffoniwch am fwy o wybodaeth

events@rwas.co.uk
01982 553683.