Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gyda golygfeydd gwych o’r balconi yn edrych dros y prif gylch, mae’r adeilad mwyaf newydd ar y safle yn cynnig y lle delfrydol ar gyfer gwledd briodas, man cyfarfod ar gyfer partïon, cynadleddau a gweithdai bychain.

Manylion Technegol

Hyd yr Ystafell: 27m

Lled yr Ystafell: 12m

Arwynebedd Llawr: 324m2

Gorffeniad y Llawr: Vinyl

Toiledau a Chyfleusterau Pobl Anabl

Wifi

Bar

Taflunydd Ar Gael i'w Hurio

Cynllun Llawr
Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?