Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Dydd Llun 27 Tachwedd

International Pavilion

10.00am ~ 10.30am Holly Richards
10.30am ~ 11.00am Sophie Davies
11.00am ~ 11.30am Katie Fairclough
11.30am ~ 12noon Teleri Haf Thomas

12.00noon ~ 12.30pm Katie Fairclough
12.30pm ~ 1.00pm Gemma & Annie
1.00pm ~ 1.30pm Sophie & Teleri
1.30pm ~ 2.00pm ‘Baggy Cringle’ Victorian Carol Singers

2.00pm ~ 2.30pm Gemma & Annie
2.30pm ~ 3.00pm ‘Baggy Cringle’ Victorian Carol Singers
3.00pm ~ 3.30pm Sophie Davies
3.30pm ~ 4.00pm ‘Baggy Cringle’ Victorian Carol Singers

4.00pm ~ 4.30pm Holly Richards
4.30pm ~ 5.00pm Teleri Haf Thomas
5.00pm ~ 5.30pm Eleri, Lynwen & Rhian

Exhibition Hall 1, Main Ring

5.30pm ~ 6.00pm Seren & Ellis
6.00pm ~ 7.00pm Abertillery Brass Band

Dydd Mawrth 28 Tachwedd

International Pavilion

10.00am ~ 10.30am Sophie Jones
10.30am ~ 11.00am Welsh Whisperer
11.00am ~ 11.30am Welsh Symphonic Brass Ensemble
11.30am ~ 12noon Builth Wells Primary School

12.00noon ~ 12.30pm Welsh Symphonic Brass Ensemble
12.30pm ~ 1.00pm Welsh Whisperer
1.00pm ~ 1.30pm Holly Richards
1.30pm ~ 2.00pm Cadoxton Primary School

2.00pm ~ 2.30pm Welsh Symphonic Brass Ensemble
2.30pm ~ 3.00pm Welsh Whisperer
3.00pm ~ 3.30pm Holly Richards
3.30pm ~ 4.00pm Sophie Jones

Mae’r Gymdeithas yn cadw’r hawl i newid yr amserau a’r drefn yn ôl yr angen.