Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol ar gyfer cwmniau sy’n cynnig nwyddau megis cynnyrch amaethyddol, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, pob mathau o nwyddau i’r cartref a llawer iawn rhagor.

Os hoffech chi arddangos ym mhrif ddigwyddiad Cymru, llenwch a dychwelwch ffurflenni cais Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2021 isod.

Cofiwch lenwi’r ffurflenni cais ac asesu risgiau, ac yn bwysicaf oll, cynhwyswch luniau o’ch stondin a manylion cyfeiriad eich gwefan fel gallwn ni weld pa nwyddau rydych chi’n eu gwerthu.

Bydd arddangoswyr sydd wedi mynychu Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019 yn cael cyfle awtomatig i ailarchebu’r un lle ar gyfer 2019.

 

Mae’r ceisiadau ar gyfer y Ffair Aeaf eleni bellach wedi cau.

Mae’r holl lleoliadau ar gyfer stondinau masnach wedi’i werthu allan ar gyfer y Ffair Aeaf 2021

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:
Simon Gittoes
Swyddog Stondinau Masnach
Ffôn
01982 508095

ARDDANGOS YN Y NEUADD FWYD

Mae’r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn arddangos bwyd a gaiff ei dyfu, ei ddatblygu, ei bacio neu ei gynhyrchu yng Nghymru.

I gael cyfle i arddangos eich nwyddau yn yr un lle â nwyddau gorau Cymru, llawrlwythwch y ffurflen a llenwch a dychwelwch hi erbyn Medi 2019:

CAIS WEDI CAU NAWR

Nodiadau Cyfarwyddyd Neuadd Fwyd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019

Ffurflen Gais Neuadd Fwyd Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 2019

A hoffech chi wybod rhagor am y neuadd fwyd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd Stondinau Masnach y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773384569