Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

Mae Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol i gwmnïau sy’n cynnig nwyddau fel cynnyrch amaethyddol, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, pob math o nwyddau cartref a llawer mwy.

Ar hyn o bryd rydym yn gweld galw mawr am geisiadau stondinau masnach Ffair Aeaf 2022. Os ydych yn aros am ymateb byddwch yn amyneddgar gyda ni a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Digwyddiadau 2023

Mae system newydd i fod yn ei lle ar gyfer ceisiadau stondinau masnach ar gyfer ein digwyddiadau yn y dyfodol. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:
Simon Gittoes
Swyddog Stondinau Masnach
Ffôn
01982 553683

ARDDANGOS YN Y NEUADD FWYD

Mae’r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn arddangos bwyd a gaiff ei dyfu, ei ddatblygu, ei bacio neu ei gynhyrchu yng Nghymru.

Am gyfle i arddangos eich nwyddau yn yr un lle â’r nwyddau gorau yng Nghymru, lawrlwythwch ffurflen 2022 a’i dychwelyd.

Ffurflen Gais 2023
Nodiadau Cyfarwyddyd

A hoffech chi wybod rhagor am y neuadd fwyd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd Stondinau Masnach y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773384569