Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYMDEITHAS AMAETHYDDOL FRENHINOL CYMRU

Sgroliwch i chwilio

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Yn chwarae rhan flaengar yn natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru ers dros ganrif.

Ymunwch â ni ar gyfer ein tri phrif ddigwyddiad ar Faes Sioe Frenhinol Cymru.

Sioe Frenhinol Cymru 22-25 Gorffennaf ’24
Ffair Aeaf 26-27 Tachwedd ’24
Gwyl Tyddyn a Chefn Gwlad 17-18 Mai ’25

Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt calendr digwyddiadau amaethyddol Prydain, ac mae’n cynnwys pedwar diwrnod o gystadlaethau, adloniant ac atyniadau.

 

22-25 Gorffennaf 2024

Ffair Aeaf

Dewch i ddathlu’r Nadolig ac i weld y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ym Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

 

26-27 Tachwedd 2024

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Dathliad o fywyd tyddynod a chefn gwlad.

 

17 & 18 Mai 2025

Priodasau

Priodasau – Seremonïau – Derbyniadau – Dathliadau

 

Gyda’r Hwyr Mae maes y sioe yn lle delfrydol i gynnal eich diwrnod arbennig – beth bynnag fo’r math o briodas rydych chi’n ei chynllunio, mae rhywbeth ar gael i bawb yma.

Ymwelwyr

Gall ymwelwyr weld a gwneud cymaint o bethau. Darganfyddwch yr holl wybodaeth hanfodol yma...

Stondinau masnach

P'un ai a ydych chi'n dymuno dod â stondin neu gwneud rhywfaint o siopa, mae maes y sioe yn lle delfrydol.

Cystadleuwyr

Mae gennym ni filoedd o gystadlaethau gwahanol sy'n cael eu cynnal ar draws pob un o'n tri digwyddiad.

Noddwyr

Ymunwch â Thîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru trwy ddod yn un o'n noddwyr gwych.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Llywydd yn dweud "Nid oes llawer o freintiau mwy mewn bywyd na chael eich ethol yn Llywydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru"

Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Rhoddir rhybudd drwy hyn y bydd Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Milenniwm Cymru (Llecyn Cabaret) ar Ddydd Mercher, 2gain Mehefin 2023 am 2:30 y prynhawn.

Bob blwyddyn, bydd gennym ni sir nawdd wahanol.

Cyfle Ceredigion yw hi eleni.

Digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar faes y sioe

Fel un o'r safleoedd digwyddiadau gwledig â'r cysylltedd gorau yng Nghymru, mae maes y sioe yn cynnal dros 400 o ddigwyddiadau bob blwyddyn, yn cynnwys cynadleddau, sioeau cŵn, digwyddiadau chwaraeon, ralïau ac arwerthiannau.

Gadewch Rodd Barhaol, cofiwch ni yn eich ewyllys

Rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a adawyd i ni, waeth pa mor fawr neu fach. Mae pob etifeddiaeth a gawn yn helpu i gefnogi cymunedau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.