Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYMDEITHAS AMAETHYDDOL FRENHINOL CYMRU

Sgroliwch i chwilio

Mae CAFC yn talu teyrnged i'r Frenhines

Gyda thristwch mawr ac ymdeimlad dwfn o golled y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn nodi marwolaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines, y Frenhines Elizabeth II.

Ymunwn â’r genedl gyfan i alaru’r Frenhines a fu’n Noddwr y Gymdeithas am 70 mlynedd.

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Yn chwarae rhan flaengar yn natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru ers dros ganrif.

Ymunwch â ni ar gyfer ein tri phrif ddigwyddiad ar Faes Sioe Frenhinol Cymru.

Ffair Aeaf Frenhinol cymru 28-29 Tachwedd ’22
Gwyl Tyddyn a Chefn Gwlad 20-21 Mai ’23
Sioe Frenhinol Cymru 24-27 Gorffennaf ’23

Ffair Aeaf

Dewch i ddathlu’r Nadolig ac i weld y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ym Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

28ain – 29ain Tachwedd 2022

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Dathliad o fywyd tyddynod a chefn gwlad.

20 a 21 Mai 2023

Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt calendr digwyddiadau amaethyddol Prydain, ac mae’n cynnwys pedwar diwrnod o gystadlaethau, adloniant ac atyniadau.

Sioe Frenhinol Cymru 24-27 Gorffennaf ’23

Priodasau

Priodasau – Seremonïau – Derbyniadau – Dathliadau

Gyda’r Hwyr Mae maes y sioe yn lle delfrydol i gynnal eich diwrnod arbennig – beth bynnag fo’r math o briodas rydych chi’n ei chynllunio, mae rhywbeth ar gael i bawb yma.

Ymwelwyr

Gall ymwelwyr weld a gwneud cymaint o bethau. Darganfyddwch yr holl wybodaeth hanfodol yma...

Stondinau masnach

P'un ai a ydych chi'n dymuno dod â stondin neu gwneud rhywfaint o siopa, mae maes y sioe yn lle delfrydol.

Cystadleuwyr

Mae gennym ni filoedd o gystadlaethau gwahanol sy'n cael eu cynnal ar draws pob un o'n tri digwyddiad.

Noddwyr

Ymunwch â Thîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru trwy ddod yn un o'n noddwyr gwych.

Llysgennad CAFC 2024

Gallech chi fod y Llysgennad nesaf o’r CAFC ar gyfer ein blwyddyn Sir Nawdd Ceredigion yn 2024. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn sydd ei angen, gwnewch gais heddiw!

Dewch yn aelod heddiw

Dewch yn aelod o un o gymdeithasau amaethyddol mwyaf y DU a manteisiwch yn llawn o'r holl fuddion sydd ar gael.

Bob blwyddyn, bydd gennym ni sir nawdd wahanol.

Cyfle Clwyd yw hi eleni.

Digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar faes y sioe

Fel un o'r safleoedd digwyddiadau gwledig â'r cysylltedd gorau yng Nghymru, mae maes y sioe yn cynnal dros 400 o ddigwyddiadau bob blwyddyn, yn cynnwys cynadleddau, sioeau cŵn, digwyddiadau chwaraeon, ralïau ac arwerthiannau.