Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYMDEITHAS AMAETHYDDOL FRENHINOL CYMRU

Sgroliwch i chwilio

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru

Yn chwarae rhan flaengar yn natblygiad amaethyddiaeth a’r economi wledig yng Nghymru ers dros ganrif.

Ymunwch â ni ar gyfer ein tri phrif ddigwyddiad ar Faes Sioe Frenhinol Cymru.

Gwyl Tyddyn a Chefn Gwlad 18-19 Mai ’24
Sioe Frenhinol Cymru 22-25 Gorffennaf ’24
Ffair Aeaf Frenhinol Cymru 26-27 Tachwedd ’24

tocyn BOREGODWR CYNNAR IAWN 2024

A ydych chi’n cyfri’r dyddiau i lawr yn barod tan Sioe Frenhinol Cymru y flwyddyn nesaf?

 

Paratowch yn gynnar trwy sicrhau tocyn BOREGODWR CYNNAR IAWN ar gyfer 2024 am bris gostyngol! Does ond nifer cyfyngedig ar gael, felly prynwch un yn awr cyn eu bod wedi mynd!

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Dathliad o fywyd tyddynod a chefn gwlad.

 

18 & 19 Mai 2024

Sioe Frenhinol Cymru

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt calendr digwyddiadau amaethyddol Prydain, ac mae’n cynnwys pedwar diwrnod o gystadlaethau, adloniant ac atyniadau.

 

22-25 Gorffennaf 2024

Ffair Aeaf

Dewch i ddathlu’r Nadolig ac i weld y sioe stoc ddethol orau yn Ewrop ym Ffair Aeaf Frenhinol Cymru.

 

26-27 Tachwedd 2024

Priodasau

Priodasau – Seremonïau – Derbyniadau – Dathliadau

 

Gyda’r Hwyr Mae maes y sioe yn lle delfrydol i gynnal eich diwrnod arbennig – beth bynnag fo’r math o briodas rydych chi’n ei chynllunio, mae rhywbeth ar gael i bawb yma.

Ymwelwyr

Gall ymwelwyr weld a gwneud cymaint o bethau. Darganfyddwch yr holl wybodaeth hanfodol yma...

Stondinau masnach

P'un ai a ydych chi'n dymuno dod â stondin neu gwneud rhywfaint o siopa, mae maes y sioe yn lle delfrydol.

Cystadleuwyr

Mae gennym ni filoedd o gystadlaethau gwahanol sy'n cael eu cynnal ar draws pob un o'n tri digwyddiad.

Noddwyr

Ymunwch â Thîm Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru trwy ddod yn un o'n noddwyr gwych.

Maes Carafanau Wernfawr

Mae Maes Carafanau Wernfawr 2 filltir yn unig o Faes Sioe Frenhinol Cymru ar yr A483 Ffordd Cilmeri (Cod Post LD2 3NS). Mae ceisiadau ar agor dydd Mawrth 2 Ebrill am 10am. Mae lleiniau'n cael eu llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi!

Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Rhoddir rhybudd drwy hyn y bydd Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Milenniwm Cymru (Llecyn Cabaret) ar Ddydd Mercher, 2gain Mehefin 2023 am 2:30 y prynhawn.

Bob blwyddyn, bydd gennym ni sir nawdd wahanol.

Cyfle Ceredigion yw hi eleni.

Digwyddiadau sy'n cael eu cynnal ar faes y sioe

Fel un o'r safleoedd digwyddiadau gwledig â'r cysylltedd gorau yng Nghymru, mae maes y sioe yn cynnal dros 400 o ddigwyddiadau bob blwyddyn, yn cynnwys cynadleddau, sioeau cŵn, digwyddiadau chwaraeon, ralïau ac arwerthiannau.

Gadewch Rodd Barhaol, cofiwch ni yn eich ewyllys

Rydym yn hynod ddiolchgar am bob rhodd a adawyd i ni, waeth pa mor fawr neu fach. Mae pob etifeddiaeth a gawn yn helpu i gefnogi cymunedau amaethyddol a gwledig yng Nghymru.