Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cyrraedd Maes y Sioe

Maes Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd Llanfair ym Muallt LD2 3SY

Teithio mewn car

 Lleolir maes y sioe ble mae’r A470 a’r A483 yn croesi yn Llanelwedd, Llanfair ym Muallt, a cheir nifer da o arwyddion i gyfeirio pobl i’r digwyddiad o bob cyfeiriad.

Yn ystod digwyddiadau: (Ac eithrio Sioe Frenhinol Cymru)

Mae lle i barcio ceir AM DDIM ar gael ym mhen isaf maes y sioe, ac mae o fewn cyrraedd agos ar droed o’r brif fynedfa. Mae lle parcio agosach ar gael yn ein maes parcio ar gyfer ymwelwyr sy’n arddangos Bathodyn Glas.

Dilynwch gyfeiriad y traffig a chyfarwyddiadau’r stiwardiaid parcio i sicrhau eich bod chi’n parcio yn gyflym ac yn ddiogel.

Nodwch os gwelwch yn dda:

Nid oes maes parcio ar y safle yn ystod Sioe Frenhinol Cymru. Mae ein meysydd parcio parcio a theithio AM DDIM wedi’u lleoli ar bob prif lwybr i faes y sioe ac wedi’u harwyddo’n dda o bob cyfeiriad.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglŷn â pharcio/teithio i Sioe Frenhinol Cymru.

Mae ymwelwyr â digwyddiadau’r CAFC yn destun i chwiliadau diogelwch fel amod mynediad.

Teithio ar drên

Ein gorsaf drenau agosaf yw Builth Road, ychydig dros filltir o faes y sioe.

I gael rhagor o wybodaeth a’r amserlen ddiweddaraf: www.thetrainline.com www.nationalrail.co.uk

Teithio ar fws

Bydd gwasanaeth bws rheolaidd T4 rhwng y Drenewydd a Chaerdydd yn stopio yn Llanfair ym Muallt a Llanelwedd, ac nid yw’n bell i gerdded oddi yno i faes y sioe.

I gael rhagor o wybodaeth a’r amserlen ddiweddaraf: www.trawscymru.info www.traveline.cymru