Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

SIOE FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

20 – 23 Gorffennaf 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £25 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Sioe Frenhinol Cymru 2020

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol ar gyfer cwmniau sy’n cynnig nwyddau megis cynnyrch amaethyddol, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, taclau garddio, pob mathau o nwyddau i’r cartref a llawer iawn rhagor.

Costau Enghreifftiol 2019

Safle Awyr Agored – Amaethyddol £8.36 fesul medr sgwâr + TAW Safle Awyr Agored – Masnachol £19.90 fesul medr sgwâr + TAW Elusennau  – £19.90 fesul medr sgwâr + TAW Safle dan do yn Neuadd Arddangos De Morgannwg (Unedau Crefftau/Anrhegion) o £181.00 y modiwl + TAW

Os hoffech chi arddangos ym mhrif ddigwyddiad Cymru, llenwch a dychwelwch ffurflenni cais Sioe Frenhinol Cymru 2020 isod:

Lawrlwythiadau:

Ar gael i’w lawrlwytho o fis Ionawr 2020

Nodiadau a Chynllun o Faes y Sioe ar gyfer Arddangoswyr Stondinau Masnach 2020

Ffurflen Gais ac Asesiad Risgiau ar gyfer Arddangoswyr Stondinau Masnach 2020

Ffurflen Archebu Cyflenwad Trydan ar gyfer Arddangoswyr Stondinau Masnach 2020

Ffurflen Archebu WiFi a PDQ ar gyfer Arddangoswyr Stondinau Masnach 2020

Rhybudd- Cyfeiriadur Ffeiriau Rhyngwladol

Cofiwch lenwi’r ffurflenni cais ac asesu risgiau, ac yn bwysicaf oll, cynhwyswch luniau o’ch stondin a manylion cyfeiriad eich gwefan fel gallwn ni weld pa nwyddau rydych chi’n eu gwerthu.

Bydd arddangoswyr sydd wedi mynychu Sioe 2019 yn cael cyfle awtomatig i ailarchebu’r un lle ar gyfer 2020, a bydd y cyfle olaf i ailarchebu ar 1 Mawrth 2020.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:
Simon Gittoes
Swyddog Stondinau Masnach
Ffôn
01982 554401

ARDDANGOS YN Y NEUADD FWYD

Mae’r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn arddangos bwyd a gaiff ei dyfu, ei ddatblygu, ei bacio neu ei gynhyrchu yng Nghymru.

Fel y gwnaeth yn ystod blynyddoedd blaenorol, bydd Llywodraeth Cymru yn rhedeg Lolfa Fasnach i Fusnesau ar lawer cyntaf y Neuadd Fwyd, a bydd ar gael i bob arddangoswr. Bydd gwybodaeth fanylach yn cael ei darparu ar gyfer bob arddangoswr llwyddiannus.

I gael cyfle i arddangos eich nwyddau yn yr un lle â nwyddau gorau Cymru, llawrlwythwch y ffurflen a llenwch a dychwelwch hi erbyn Ebrill 2020:

Nodiadau Cyfarwyddyd Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru 2020

Ffurflen Gais Neuadd Fwyd Frenhinol Cymru 2020

A hoffech chi wybod rhagor am y neuadd fwyd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd Stondinau Masnach y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773384569