Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sioe Frenhinol Cymru

Prif ddigwyddiad calendr amaethyddol Prydain, Sioe Frenhinol Cymru…

Ynghyd â phedwar diwrnod cyffrous o gystadlaethau da byw a cheffylau, mae gan y sioe rywbeth i ddiddori pawb trwy ei hystod eang o weithgareddau gan gynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, siopa, bwyd a diod a rhaglen 12 awr bob dydd o adloniant, atyniadau ac arddangosfeydd cyffrous.

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol ar gyfer cwmniau sy’n cynnig nwyddau megis cynnyrch amaethyddol, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, taclau garddio, pob mathau o nwyddau i’r cartref a llawer iawn rhagor.

Mae ceisiadau ar gyfer Stondinau Masnach Sioe Frenhinol Cymru 2024 bellach ar agor. Gweler y dolenni isod am arweiniad i arddangoswyr.

Arweinlyfr i Arddangoswyr

Cyn i Chi Ymgeisio

Parthau Masnachu

Cynllun Llawr Neuadd De Morgannwg

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:
Swyddog Stondinau Masnach
Ffôn
01982 553683

ARDDANGOS YN Y NEUADD FWYD

Pentref Bwyd Cymreig

Ar ôl llwyddiant lansiad y Pentref Bwyd Cymreig – Gwledd | Feast, mae ceisiadau ar agor yn awr ar gyfer lle i stondin yn Sioe Frenhinol Cymru 2024.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais isod a’i dychwelyd at Laura Alexander ar foodhall@rwas.co.uk erbyn 10fed Ebrill 2024 os gwelwch yn dda. Gofalwch eich bod wedi darllen y canllawiau gwneud cais yn ofalus.

Canllawiau Gwneud Cais

Ffurflen Gais

Neuadd Fwyd

Mae’r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn arddangos bwyd a gaiff ei dyfu, ei ddatblygu, ei bacio neu ei gynhyrchu yng Nghymru.

Fel y gwnaeth yn ystod blynyddoedd blaenorol, bydd Llywodraeth Cymru yn rhedeg Lolfa Fasnach i Fusnesau ar lawer cyntaf y Neuadd Fwyd, a bydd ar gael i bob arddangoswr. Bydd gwybodaeth fanylach yn cael ei darparu ar gyfer bob arddangoswr llwyddiannus.

Os hoffech gael stondin o fewn y neuadd fwyd cysylltwch â Laura Alexander ar e-bost: foodhall@rwas.co.uk

A hoffech chi wybod rhagor am y neuadd fwyd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd Stondinau Masnach y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773384569