Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Peidiwch â chynhyrfu os na ellwch chi gyraedd yma i fwynhau’r sioe yn bersonol, mae yna ddigonedd o gyfleoedd i ddal i fyny â’r holl fynd a dod yng Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar y teledu ac ar y radio.

Felly, pa un a ydych yn gwylio o gartref yn ystod y dydd, yn recordio rhaglen i’w gwylio’n ddiweddarach neu ddim ond yn dal i fyny â’r holl sylw ar ôl y ffair, rydych yn sicr o beidio colli dim.

Sianel Deledu S4C 

Dydd Llun 25 Tachwedd  
Yn fyw 10:00-16:00 (*Sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch)
Uchafbwyntiau Nos 21:30-22:30 (* Is-deitlau Saesneg ar gael)

Dydd Mawrth 26 Tachwedd 
Yn fyw 10:00-16:00 (*Sylwebaeth Saesneg ar y botwm coch)
Uchafbwyntiau Nos 20:00-21:00 (* Is-deitlau Saesneg ar gael)

Dydd Sul 1 Rhagfyr
Prif Uchafbwyntiau 22:00-23:00 (* Is-deitlau Saesneg ar gael)

Gellir gwylio S4C yng Nghymru ar Freeview – 4; Virgin TV – 166; Freesat – 104; Sky – 104; Sky (heb danysgrifio) – 134
Gellir gwylio S4C y tu allan i Gymru ar: Virgin TV – 166; Freesat – 120; Sky – 134

Gwefan s4C (www.s4c.cymru/sioe)

1)Ffrwd fyw o’r brif raglen (*Sylwebaeth Cymraeg a Saesneg).
Dydd Llun 25 Tachwedd – 10:00-16:00
Dydd Mawrth 26 Tachwedd – 10:00-16:00

2)Clipiau o’r cystadlaethau trwy gydol y dydd

Cyfryngau Cymdeithasol S4C

Faceboook – www.facebook.com/s4csioe
Instagram – s4csioe
Twitter – @s4csioe

BBC Radio Cymru

Dydd Llun 25 Tachwedd:
Post Cyntaf – 07:00
Bore Cothi – 10:00
Geraint Lloyd – 22:00

Dydd Mawrth 26 Tachwedd:
Bore Cothi – 10:00

Cymru Fyw
www.bbc.co.uk/cymrufyw