Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Os hoffech chi arddangos yn yr ŵyl, lawrlwythwch ffurflenni cais Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru e-bostiwch eich cyfeiriad post atom ni ac fe wnawn ni bostio’r ffurflen gais atoch chi.

Bydd arddangoswyr sydd wedi mynychu Gŵyl 2019 yn cael cyfle awtomatig i ailarchebu’r un lle ar gyfer 2020 (os yn bosibl).

Ni ddylai darpar arddangoswyr newydd gymryd yn ganiatâol eu bod wedi cael stondin nes byddant wedi cael cadarnhâd ar ffurf anfoneb/derbyneb gan y gymdeithas.

Mae ceisiadau ar gyfer stondinau masnach yn y Gwyl Tyddyn a Chefn Gwlad nawr ar agor.

Bydd ffocws y Neuadd Fwyd yn yr Ŵyl Tyddynnod a Chefn Gwlad yn parhau’n gadarn ar gynhyrchion crefftus gan gynhyrchwyr annibynnol o Gymru a Siroedd y Gororau. Bydd yna hefyd Ardal Bwyd Stryd ar wahân lle bydd ymwelwyr yn gallu prynu bwyd a diod i’w fwyta yn yr adeilad gydag ardal eistedd bwrpasol.

Angen rhagor o wybodaeth am arddangos yn yr ŵyl?
Emma
Ffôn
01982 553 683
A hoffech chi arddangos yn y neuadd fwyd neu'r llecyn bwyd stryd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773 384 569