Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Bob blwyddyn, bydd gan y gymdeithas Sir Nawdd wahanol. Mae hyn yn tarddu o hanes cynnar y sioe, pan newidiai ei leoliad flwyddyn ar ôl blwyddyn, yn symud o gwmpas yr hen siroedd yng Nghymru.

Ers symud i’n cartref parhaol yn Llanelwedd yn 1963, mae’r siroedd yn eu tro yn Sir Nawdd. Yn ystod eu blwyddyn benodol, bydd y Sir Nawdd yn penodi Llywydd a Llysgenhades y Gymdeithas, yn ogystal â chymryd cyfrifoldeb am godi arian a threfnu amrywiaeth o ddigwyddiadau i hyrwyddo gwaith y gymdeithas a’r digwyddiadau.

Strwythur unigryw Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru o siroedd nawdd a phwyllgorau ymgynghorol yw beth sy’n gwneud y gymdeithas yn wahanol i rai eraill ac yn sicrhau bod pobl Cymru yn cadw perchnogaeth o’r digwyddiadau. Mae ymdrechion codi arian yr holl siroedd ers 1963 wedi cyfrannu miliynau o bunnoedd, ac mae’r cyfan wedi’i fuddsoddi’n ôl i faes y sioe, gan ei wneud yn un o’r rhai gorau yn Ewrop. Mae hyn wedi creu ymdeimlad gwirioneddol o gydberchnogaeth o’n safle.

Clwyd 2020

Eleni, cyfle Clwyd yw hi i fod yn Sir Nawdd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Cychwynnodd ymdrechion Clwyd o ddifrif yn 2019, dan arweiniad rhagorol eu pwyllgor ymgynghorol. Mae dwsin o ddigwyddiadau eisoes wedi cael eu cynnal, ac mae ymdrechion codi arian y sir brysur bellach yn eu hanterth.

Blog y Llysgennad

Lowri Lloyd Williams yw Llysgennad 2020. Bydd Lowri yn ein diweddaru am holl weithgareddau’r sir nawdd yn ei blog rheolaidd.

Digwyddiad Tir Glas 2020

Bob blwyddyn, ymhlith gweithgareddau a digwyddiadau eraill, bydd y sir nawdd yn trefnu digwyddiad amaethyddol mawr fel arfer. Yn 2020, mae Clwyd wedi trefnu digwyddiad tir glas.

7 Mai 2020
Coleg Cambria – Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych 

Siroedd Nawdd y Dyfodol:

2021       Morgannwg

2022       Ceredigion

2023       Caernarfon

2024       Sir Frycheiniog

2025       Ynys Môn

2026       Maesyfed

2027       Gwent

2028       Meirionnydd

2029       Sir Gaerfyrddin

2030       Maldwyn

2031       Sir Benfro

2032      Clwyd