Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Da byw

Ceisiadau olaf – xx Ebrill 2020

(Ceisiadau olaf geifr godro – xx Ebrill 2020)

Atodlen – Mi fydd atodlennau ar gael ar lein yn Mawrth 2020.

 

Ffurflen Gais – Defaid
Ffurflen Gais – Moch
FFurflen Gais – Geifr Angora a Chnu Angora
Ffurflen Gais – Geifr Pigmi

 

Ffurflen Gais – Geifr Godro
Ffurflen Gais – Geifr Boer
Ffurflen Gais – Gwartheg


Ceisiadau olaf – xx Ebrill 2020

Ceffylau

Ceisiadau olaf – xx Ebrill 2020

Atodlen
Ffurflen gais

Dofednod

Ceisiadau olaf – xx Ebrill 2020

Atodlen
Ffurflen gais
Ffurflen datganiad

Cymdeithasau Bridiau Gwartheg 

Ceisiadau olaf – xx Ebrill 2020

Bridiau Prin a Chynhenid o Brydain yn unig

Atodlen
Ffurflen Gais

Gwaith Ffarier

Ceisiadau olaf- xx Ebrill 2020

Atodlen
Ffurflen gais

Pabell Garddwriaeth

Ceisiadau olad – 14 Chwefror 2020

Atodlen

Darllenwch holl ganlyniadau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Angen unrhyw gymorth â chynigion?
Rhian Davies
Ffôn
01982 554408