Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYSTADLEUAETHAU GWYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Gallwch ddod o hyd i’r holl amserlenni ar gyfer Gŵyl 2022 yma.

 

SYLWCH – Mae’r beirniaid canlynol wedi’u diweddaru ar gyfer yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad sydd ar ddod.

  • CHAPS Sioe Ranbarthol Canolbarth Cymru Mewn – Llaw Martin Surman, Swydd Bedford
  • Cymhwyster Ardal Cymdeithas y Ceffylau Cyn-filwr – Ruth Roberts, , Sir Gaerfyrddin
  • Adran Cymdeithas Ceffylau Bach Prydain – Nick True, Sir Gaerfyrddin

Prif Sioe Gŵn Agored

Ceisiadau post ar gau.

Ceisiadau ar-lein yn cau 3 Mai.

Angen unrhyw gymorth â chynigion?
Emma Jones
Ffôn
01982 554408

Darllenwch holl ganlyniadau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad