Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYSTADLEUAETHAU GWYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Gallwch ddod o hyd i holl amserlenni Gŵyl 2023 yma unwaith y byddant ar gael.

Ceffylau
Ar gael yn fuan
Gwaith Ffarier
Ar gael yn fuan
Trafod Gwlan
Ar gael yn fuan

Prif Sioe Gŵn Agored

Ceisiadau Post yn Cau: Dydd Mawrth, 11 Ebrill 2023
Ceisiadau Ar-lein yn Cau: Dydd Mawrth, 2 Mai 2023

Angen unrhyw gymorth â chynigion?
Charlotte Hughes
Livestock Officer
Ffôn
01982 554413

Darllenwch holl ganlyniadau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.