Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

Cyrraedd Maes Sioe Frenhinol Cymru

Maes Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd Llanfair ym Muallt LD2 3SY

Teithio mewn car

leolir maes y sioe ble mae’r A470 a’r A483 yn croesi yn Llanelwedd, Llanafair ym Muallt.

Lleolir ein meysydd parcio a theithio RHAD AC AM DDIM ar yr holl brif ffyrdd i faes y sioe, a cheir digonedd o arwyddbyst o bob cyfeiriad.

Dilynwch gyfeiriad y traffig a chyfarwyddiadau’r stiwardiaid parcio i sicrhau eich bod chi’n parcio yn gyflym ac yn ddiogel. Cofiwch nodi ym mha faes parcio byddwch chi’n parcio.

Bydd bysys parcio a theithio rheolaidd AM DDIM yn rhedeg i faes y sioe ac yn ôl rhwng 7.30yb a 9.30yh.

Teithio ar drên

Ein gorsaf drenau agosaf yw Builth Road. Bydd bws gwennol RHAD AC AM DDIM yn eich cludo i faes y sioe.
Bydd y bysys gwennol yn dychwelyd i’r orsaf drenau, gan adael trwy fynedfa Peiriannau maes y sioe, 30 munud cyn i bob trên adael.

I gael rhagor o wybodaeth a’r amserlen ddiweddaraf: www.thetrainline.com www.nationalrail.co.uk

Teithio ar fws

Bydd gwasanaeth bws rheolaidd T4 rhwng y Drenewydd a Chaerdydd yn stopio yn Llanfair ym Muallt a Llanelwedd, ac nid yw’n bell i gerdded oddi yno i faes y sioe.

I gael rhagor o wybodaeth a’r amserlen ddiweddaraf: www.trawscymru.info www.traveline.cymru

Parcio i bobl anabl

Mae lle parcio agosach ar gael yn ein maes parcio ar gyfer ymwelwyr sy’n arddangos Bathodyn Glas. Bydd bysys gwennol parcio a theithio â mynediad isel yn cludo teithwyr AC AM DDIM i faes y sioe ac yn ôl rhwng 7.30yb a 9.30yh.

Mae gennym ni hefyd nifer cyfyngedig o lefydd parcio y codir tâl amdanynt (£5 y diwrnod) ar gyfer ymwelwyr anabl, mewn maes parcio ger maes y sioe. Mae’n rhaid arddangos y tocynnau parcio priodol i ddefnyddio’r maes parcio hwn, ac mae’n rhaid eu prynu ymlaen llaw trwy ffonio 01982 553683.