Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Siop Sioe Frenhinol Cymru wedi’i lleoli ar faes y sioe ac mae ynddi amrywiaeth anhygoel onwyddau ar gael i’w prynu yn ystod ein digwyddiadau.

Porwch drwy ein heitemau isod…

Bagiau cynfas - £14
Clustogau - £22.50
Ffedogau - £16.50
Fflasgiau can - £15
Fflasgiau tal - £30
Hambyrddau byrbryd - £8
Hetiau Bobl - £15
Hetiau Bwced - £15
Llieiniau Sychu Llestri - £7.50
Llyfrau nodiadau - £2.95
Mygiau - £10.50
Padlfyrddau - £8.50
Posau Jig-so - £15
Sanau - £12
Teils seramig - £17.95
Teis - £12
Wynebau gweithio gwydr - £25