Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gyda golygfeydd gwych o’r balconi mae’r Pafiliwn Rhyngwladol yn darparu lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd cymdeithasol.

Adeilad deulawr yw’r Pafiliwn Rhyngwladol sy’n gyflawn â lifft i bobl anabl i’r llawr cyntaf. Mae’r man cyfarfod gwych hwn yn ddelfrydol ar gyfer:-

  • Cynadleddau
  • Cyfarfodydd Bwrdd
  • Diwrnodau Hyfforddi
  • Gwleddoedd Priodas
  • Cyflwyniadau a Lansiadau Cynnyrch
Manylion Technegol

Hyd yr Ystafell: 17m

Lled yr Ystafell: 10.4m

Arwynebedd Llawr: 177m2

Gorffeniad y Llawr: Carped

Toiledau a Chyfleusterau Pobl Anabl

Wifi

Taflunydd Ar Gael i'w Hurio

Cynllun Llawr
Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?