Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

Gyda golygfeydd gwych o’r balconi mae’r Pafiliwn Rhyngwladol yn darparu lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd cymdeithasol. Adeilad deulawr yw’r Pafiliwn Rhyngwladol sy’n gyflawn â lifft i bobl anabl i’r llawr cyntaf.

Like the look of this room?

This room is licensed for civil ceremonies for up to 100 guests.

Manylion Technegol

Hyd yr Ystafell: 12.4m

Lled yr Ystafell: 10.4m

Gorffeniad y Llawr: Carped

Toiledau a Chyfleusterau Pobl Anabl

P.A. Ar Gael i'w Hurio

Wifi

Taflunydd Ar Gael i'w Hurio

Cynllun Llawr
Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?