Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gyda golygfeydd gwych o’r balconi mae’r Pafiliwn Rhyngwladol yn darparu lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd cymdeithasol. Adeilad deulawr yw’r Pafiliwn Rhyngwladol sy’n gyflawn â lifft i bobl anabl i’r llawr cyntaf.

Like the look of this room?

This room is licensed for civil ceremonies for up to 100 guests.

Manylion Technegol

Hyd yr Ystafell: 12.4m

Lled yr Ystafell: 10.4m

Gorffeniad y Llawr: Carped

Toiledau a Chyfleusterau Pobl Anabl

P.A. Ar Gael i'w Hurio

Wifi

Taflunydd Ar Gael i'w Hurio

Cynllun Llawr
Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?