Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sicrhewch ddyfodol Sioe Frenhinol Cymru drwy ymateb i ymgynghoriad Ysgolion Llywodraeth Cymru

Gallai holl ysgolion Cymru fod ar agor yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru o 2026 os yw ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar newidiadau i’r flwyddyn ysgol yn cael rhwydd hynt.

Y cynnig yw bod tymor yr haf yn cael ei ymestyn o wythnos, sy’n golygu na fydd ysgolion wedi cau mewn pryd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru. Credwn y gallai hyn beryglu dyfodol y Sioe.

Mae CAFC yn gofyn i’w holl gefnogwyr wrthwynebu’r ymgynghoriad cyn 12 Chwefror 2024.

strwythur-y-flwyddyn-ysgol | LLYW.CYMRU

Darllenwch ein llythyr apêl frys yn manylu ar ein gwrthwynebiadau i’r newidiadau a phwyntiau posibl i’w cynnwys yn eich ymateb i’r ymgynghoriad.

Darllenwch y llythyr

Cadeirydd Cyngor CAFC, Nicola Davies yn egluro sut y byddai newidiadau i ddyddiadau tymhorau ysgol yng Nghymru yn cael effaith ddinistriol ar Sioe Frenhinol Cymru.

Helpwch i ddiogelu ein sioe ac ymatebwch i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru cyn 12fed Chwefror.