Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYSTADLEUAETHAU GWYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Mae Atodlenni Da Byw nawr ar gael isod. Ceisiadau yn agor 6ed Mawrth ac yn cau 3ydd Ebrill.

CofrestruMewngofnodi

Prif Sioe Gŵn Agored

Ceisiadau Post yn Cau: Dydd Mawrth, 9 Ebrill 2024
Ceisiadau Ar-lein yn Cau: Dydd Mawrth, 30 Ebrill 2024

Angen unrhyw gymorth â chynigion?
Charlotte Hughes
Livestock Officer
Ffôn
01982 554413

Darllenwch holl ganlyniadau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.