Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Gyda gofid mawr oherwydd sefyllfa sy’n gwaethygu mewn perthynas â Coronafeirws (COVID-19), y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi cyhoeddi heddiw, ar ôl ystyried canllawiau diweddaraf y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus yn ofalus, fod y digwyddiadau a oedd wedi’u trefnu yn ystod mis Mai a Mehefin wedi’u canslo, sy’n arwain at ganslo Gŵyl Tyddyn a Cefn Gwlad 2020.

Mae’r Gymdeithas yn sylweddoli y bydd hyn yn achosi anhwylustod i bawb ac mae’n annog y rheini gyda chwestiynau neu ymholiadau brys i gysylltu â ni trwy requests@rwas.co.uk

Ceffylau

Llythur i’r Arddangoswyr 2020

Atodlen

Ymgeisiwch Ar-lein

Diweddariad Ffliw Ceffylau
Darllenwch ein diweddariad ynghylch Ffliw Ceffylau YMA.

Atodlen Trafod Gwlan

Ymgeisiwch Ar-lein

Dyddiad Cau – 24 Ebrill 2020

Dofednod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cymdeithasau Bridiau Gwartheg 

Amserlenni ar gael yn fuan …

Gwaith Ffarier

Amserlenni ar gael yn fuan …

Pabell Garddwriaeth

Amserlenni ar gael yn fuan …

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau –

Post – 06/04/2020
Ar-lein – 27/04/2020

Dewch o hyd i’r amserlen a sut i gystadlu ar wefan FDS – www.fossedata.co.uk

Sut i’w ddefnyddio’r sustem newydd.

Darllenwch holl ganlyniadau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Angen unrhyw gymorth â chynigion?
Rhian Davies
Ffôn
01982 554408