Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

CYSTADLEUAETHAU GWYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Catalog Ceffylau

Catalog Da Byw

Ceisiadau Ar-lein


Gwnewch yn siŵr eich bod wedi creu eich cyfrif ar-lein cyn i’r ceisiadau agor os gwelwch yn dda.

Os ydych wedi sefydlu cyfrif o’r blaen ar gyfer y Sioe Frenhinol Cymru 2022 neu’r Ffair Aeaf 2022 fydd dim ond angen i chi mewngofnodi. Fel arall, parhewch i greu eich cyfrif ar nad ydych wedi cystadlu gyda ni ers yr Ŵyl 2022.

Mae ceisiadau ar gau nawr.

Prif Sioe Gŵn Agored

Ceisiadau Post yn Cau: Dydd Mawrth, 11 Ebrill 2023
Ceisiadau Ar-lein yn Cau: Dydd Mawrth, 2 Mai 2023

Angen unrhyw gymorth â chynigion?
Charlotte Hughes
Livestock Officer
Ffôn
01982 554413

Darllenwch holl ganlyniadau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.