Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Da byw

 

Atodlen Da Byw

 

Gwybodaeth Cyffredinol

Adrannau Da Byw

Amserlenni ar gael yn fuan …

Ceffylau

Amserlenni ar gael yn fuan …

 

Diweddariad Ffliw Ceffylau
Darllenwch ein diweddariad ynghylch Ffliw Ceffylau YMA.

Amserlenni ar gael yn fuan …

Dofednod

Amserlenni ar gael yn fuan …

Cymdeithasau Bridiau Gwartheg 

Amserlenni ar gael yn fuan …

Gwaith Ffarier

Amserlenni ar gael yn fuan …

Pabell Garddwriaeth

Amserlenni ar gael yn fuan …

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan FDS – www.fossedata.co.uk

Sut i’w ddefnyddio’r sustem newydd.

Darllenwch holl ganlyniadau’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad

Angen unrhyw gymorth â chynigion?
Rhian Davies
Ffôn
01982 554408