Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Fe hoffem ni ddiolch o waelod calon i’r noddwyr a’r cefnogwyr canlynol:

Arwain DGC
BASC
Brian Jones of ‘Castell Howell’
British Wool
CLA Cymru
D C Financial Ltd
Elan Valley Angoras
Evans Bros. Auctioneers, Llanybydder
Ewemoo
Farmers Union of Wales
Farmplus Constructions Ltd
Frank Sutton
Greenlands Insurance Services Ltd
Gwaredu Scab
Holidays Wales
Ifor Williams Trailers LTD
Imprint
J G Animal Health
JCP Solicitors
Lister Shearing Equipment Ltd
Llanfaes Dairy
Nature Friendly Farming Network
NFU Mutual Insurance Society Ltd
Principality Building Society
Radnor Hills Mineral Water Co Ltd
Smithfield Tractors
Streamline Leisure Limited
Ted Hopkins Ltd
Tom Mowers
Telesgop
Twinkl
Welsh Government

Dewch yn noddwr

Gellir llunio pecynnau nawdd a chyfleoedd yn benodol i weddu i'ch gofynion a'ch cyllideb. P'un ai a oes gennych chi ddiddordeb mewn hysbysebu mewn catalog, noddi dosbarth dangos da byw neu ddod yn brif noddwr un o'r digwyddiadau, mae cyfle ar gael i chi.

A HOFFECH CHI WYBOD RHAGOR? CYSYLLTWCH:
Lois Morris
Cynorthwy-ydd Nawdd
Ffôn
01982 554410