Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Fe hoffem ni ddiolch o waelod calon i’r noddwyr a’r cefnogwyr canlynol:

3A’s Leisure Motorhome & Caravan Company

Allen & Page

British Angora Goat Society (BAGS)

British Boer Goat Society

British Wool

Builth Wells Veterinary Practice

Can-Am

CLA Cymru (The Country Land and Business Association)

Cambrian Pet Food Limited

Charlie’s Stores Ltd, Newtown

Crystalyx

D C Financial Ltd

Davies, Mrs Margaret

Dyfed Angora Goat Society

Elan Valley Angoras

Elphick, Ms Fiona

EweMoo Foot Rest

Farmplus Constructions Ltd

Frank Sutton Ltd

Greenlands Insurance Services Ltd

Howells, Mr Wyn

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales

James, Mr Geraint

JCP Solicitors

Jones, Ruth

Lister

Llanfaes Dairy Ice Cream

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Loxley Solicitors

Menter Moch Cymru

NFU Mutual Insurance Society Ltd

Preseli Mohair Centre

Principality Building Society

Pugh, Mr Emlyn Kinsey MBE FRAgS

Radnor Hills

Rees, Mr Kevin

Samaritans Cymru

Scotmin Nutrition

Sealyham Terrier Club

Simpson, Mrs Gina

Smithfield Tractors (Builth Wells) Ltd

Stevens, Mrs Joan, Daycroft Herd, Gilwern

Streamline Leisure

Teifion Rees, TR Agrisupplies Ltd

Telesgôp

The Pygmy Goat Club

The Tack Room

Twinkl Cymru

W D Lewis a’i Fab, Agricultural Merchants

Wales & Border Counties Pig Breeders Association

Welsh & Marches Goat Society

Dewch yn noddwr

Gellir llunio pecynnau nawdd a chyfleoedd yn benodol i weddu i'ch gofynion a'ch cyllideb. P'un ai a oes gennych chi ddiddordeb mewn hysbysebu mewn catalog, noddi dosbarth dangos da byw neu ddod yn brif noddwr un o'r digwyddiadau, mae cyfle ar gael i chi.

A HOFFECH CHI WYBOD RHAGOR? CYSYLLTWCH:
Leanne Davies
Cynorthwy-ydd Nawdd
Ffôn
01982 554410