Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Peidiwch â chynhyrfu os na ellwch chi gyraedd yma i fwynhau’r sioe yn bersonol, mae yna ddigonedd o gyfleoedd i ddal i fyny â’r holl fynd a dod yng Ffair Aeaf Frenhinol Cymru ar y teledu ac ar y radio.

Felly, pa un a ydych yn gwylio o gartref yn ystod y dydd, yn recordio rhaglen i’w gwylio’n ddiweddarach neu ddim ond yn dal i fyny â’r holl sylw ar ôl y ffair, rydych yn sicr o beidio colli dim.

Sianel Deledu S4C 

Dydd Llun 27ain o Rhagfyr
Byw 10:00-16:00 (*Sylwebaeth Saeseg ac Is-Deitlau Saesneg) Byd-eang
Uchafbwyntiau 21:00-22:00 (* Is-Deitlau Saesneg)*Prydain/UK.

Dydd Mawrth 28ain o Rhagfyr
Byw 10:00-16:00 (*Sylwebaeth Saeseg ac Is-Deitlau Saesneg) Byd-eang/Worldwide.
Uchafbwyntiau 21:00-22:00 (* Is-Deitlau Saesneg)Prydain/UK.

Dydd Sul 3ydd o Rhagfyr
Uchafbwyntiau’r Ffair Aeaf 19:00-20:00 (* Is-Deitlau Saesneg). *Prydain/UK.

 

Gallwch wylio S4C yng Nghymru: Freeview – 4; Virgin Media TV – 104; Freesat – 104;Sky – 104;Sky (Heb danysgrifio/Without subscribing) – 134.

Gallwch wylio S4C tu allan i Gymru: Virgin Media TV – 164; Freesat – 120; Sky – 134.

Gwefan s4C (www.s4c.cymru.cymru/ffairaeaf)

1)Ffrwd fyw o’r brif raglen (*Cymraeg a sylwebaeth Saesneg).
Dydd Llun 27 Tachwedd – 10:00-16:00
Dydd Mawrth 28 Tachwedd – 10:00-16:00

2)Clipiau o’r cystadlaethau trwy gydol y dydd

Cyfryngau Cymdeithasol S4C

Faceboook – www.facebook.com/s4csioe
Instagram – s4csioe
Twitter – @s4csioe