Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

‘Meddyliau Unedig’ Santi Serra

Yn newydd ar gyfer 2023, bydd yr artist ceffylau gwych, Santí Serra yn atyniad mawr yn y Prif Gylch gyda’r arddangosfa ‘Meddyliau Unedig’ ardderchog.

Yn cael ei glodfori fel y ‘Sibrydwr Ceffylau Sbaenaidd’, bydd Santí’n perfformio’i act coreograffi mesmeraidd gyda’i geffylau Arabaidd bob diwrnod o’r sioe.

Dressage naturiol yw’r arddangosfa, yn dal prydferthwch symudiad y ceffyl, a’r cytgord rhwng anifail a dyn.

Mae Santi wedi bod yn gweithio mewn sioeau o amgylch y byd am bymtheng mlynedd, ac mae wedi mynychu Sioeau Rhyngwladol megis Fieracavalli, Equitana, Wythnos Geffylau Dulyn, Olympia Llundain, Longiness Los Angeles, Beziers, Longiness Hong Kong Master, Qatar, a Sioe Frenhinol Cymru yn awr!

Tîm Bolddog FMX

Fel prif dîm arddangos beiciau modur y Deyrnas Unedig, mae tîm Bolddog FMX yn seilio eu sioe o gwmpas system lanio fwyaf a mwyaf soffistigedig y byd.

Yn cymryd y brif ran yn y sioe mae beicwyr motocrós dull rhydd uchaf-radd y Deyrnas Unedig, yn cynnwys y triciau gwefreiddiol diweddaraf sydd ond i’w gweld ar y teledu fel arfer. Gosododd y tîm y safon 15 mlynedd yn ôl ac mae’n dal i wthio terfynau FMX yn awr ac yn arwain y ffordd i bob tîm arddangos beiciau modur.

Mae’r tîm yn darparu sylwebaeth addysgiadol oddi ar gefn y beic hefyd gyda’r beicwyr hyd yn oed yn siarad â’r dyrfa tra byddan nhw’n perfformio tric yn hedfan 35 troedfedd yn yr awyr.

Rhwng arddangosfeydd gwahoddir y cyhoedd i’r stondin ryngweithiol ble gallant gael golwg agosach ar y beiciau a chyfarfod y beicwyr. Pecyn cyflawn i roi gwerth ar y peiriannau yn ogystal ag oddi ar y peiriannau.

Tîm Arddangos Parasiwtio’r RAF Falcons

Y Falcons yw prif dîm arddangos parasiwtio milwrol y DU, wedi’u lleoli yn RAF Brize Norton, Swydd Rydychen, maent yn arddangos mewn mannau cyfarfod dros Brydain ac Ewrop i gyd trwy gydol y flwyddyn. Maent wedi perfformio lawer o weithiau i’r Teulu Brenhinol a phenaethiaid gwladwriaethau ac wedi sefydlu sawl record a chyflwyno llawer o newyddbethau cyffrous i fyd nenblymio trefniant.

Mae’r Awyrlu Brenhinol yn gyfrifol am hyfforddi a chefnogi holl luoedd Awyrennol y DU. Yn ogystal â darparu arddangosiad neilltuol o sgiliau cwympo rhydd a sgiliau canopi yn ystod y tymor arddangos, mae pob aelod o Dîm y Falcons yn ymgymryd â hyfforddiant uwchraddol parhaus fel Hyfforddwyr Neidio â Pharasiwt yn barod ar gyfer cael eu defnyddio yn y dyfodol i gefnogi’r Gatrawd Barasiwtwyr, y Môr-filwyr Brenhinol ac unedau arbenigol eraill.

Y llynedd roedd hi’n drigeinmlwyddint y tîm arddangos a phenderfynodd y Falcons newid y fformat arddangos o un y blynyddoedd blaenorol.

Un o rannau mwyaf poblogaidd yr arddangosfa newydd yw’r carwsél, gobeithio y byddwch yn ei fwynhau!

Mae tocynnau’n gwerthu’n gyflym felly prynwch eich rhai chi ar-lein yn awr i osgoi siom!

(Dydd Marwth, Dydd Mercher a Dydd Iau yn unig)

 

Meirion Owen a’i Gŵn Defaid

Wedi’i eni a’i fagu’n ffermwr, mae Meirion wedi bod o gwmpas cŵn defaid ar hyd ei oes. Ef yw’r drydedd genhedlaeth o’i deulu i fod yn gysylltiedig â’r grefft o hyfforddi, cystadlu ac arddangos gyda’i gŵn defaid dros y wlad i gyd.

Mae Meirion yn ymddangos yn rheolaidd ar y teledu a bu mewn tair cyfres o raglen boblogaidd iawn y BBC ‘One Man and His Dog.’ Mae wedi’i bortreadu ar lawer o raglenni teledu yn cynnwys ‘Countryfile’ a ‘The One Show’ y BBC, ‘Pet Nation’ SKY1 ac yn ddiweddar ar ‘Farmers Country Showdown’ a ‘Songs of Praise.’

Yn ei arddangosfa bydd Meirion yn rhoi gwybod am y broses o fod â chi bach i’r sgiliau a’r tips sydd eu hangen i hyfforddi’ch ci defaid. Cŵn defaid o’r enw Helen, Carlo, Sam, Jess a Megan yw’r cŵn a ddefnyddir gan Meirion a byddant yn cael eu harwain o amgylch y defaid gan ddefnyddio cyfres o orchmynion llais a chwiban.

Yn ystod yr arddangosfa bydd Meirion yn gwahodd rhywun o’r gynulleidfa i mewn i’r cylch i gael y cyfle i weithio un o’i gŵn o gwmpas diadell fechan o ddefaid.

Gyrru Cerbydau Tristar

Yn ffefryn mawr, bydd y tîm Gyrru Cerbydau Tristar yn ei ôl i arddangos yn y Prif Gylch bob diwrnod o’r Sioe.

Mae’r tîm wedi ychwanegu ceffylau newydd, Armani ac Unitas, dau geffyl profiadol iawn sydd wedi ennill pob dosbarth gyrru posibl yn yr Iseldiroedd. Rydym yn wir edrych ymlaen at wylio’r ychwanegiadau newydd eleni!

Ar ôl cystadlu yn Sioe Geffylau’r Royal Windsor y mis diwethaf, mae’r tîm yn edrych ymlaen at fod yn ôl ym Mhrif Gylch Sioe Frenhinol Cymru eto eleni. Bydd ceffylau Tristar yn cael eu stablu yn y man arferol, teimlwch yn rhydd i fynd i’w gweld yn ystod y sioe.

Band Catrodol a Chorfflu Drymiau’r Cymry Brenhinol

Mae Band Catrodol y Cymry Brenhinol yn un o’r ychydig iawn o’r bandiau pres i gyd o fewn Cerddoriaeth y Fyddin Brydeinig, gan dynnu chwaraewyr o dreftadaeth a diwylliant bandiau pres cyfoethog rhanbarth De Cymru i’w rengoedd. Mae’r cerddorion i gyd yn aelodau o’r Fyddin Wrth Gefn ac yn ymrwymo i’r Band o gwmpas eu galwedigaethau sifil.

Mae i’r Band amlochredd steil a repertoire ar y llwyfan cyngerdd ac ar barêd fel band gorymdeithio.  Fe’i gwelir yn rheolaidd trwy’r dywysogaeth i gyd, yn darparu amrywiaeth eang o ddyletswyddau cyhoeddus a seremonïol o saliwtiau Gynnau Brenhinol a pharedau rhyddid i’w bresenoldeb parhaus yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ble mae’n perfformio i gefnogwyr rygbi ledled y byd.

Chwaraeodd y Band ran ganolog yn y digwyddiadau cenedlaethol yn dilyn marwolaeth Ei Diweddar Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II; yn darparu cefnogaeth gerddorol ar gyfer Cyhoeddi’r brenin newydd, ar gyfer ymweliad cyntaf Eu Mawrhydi y Brenin Charles III a’r Frenhines Camilla â Chymru, ac ar gyfer y Coroni dilynol ym mis Mai 2023 hefyd.

Yn ogystal â pherfformiadau cartref, mae’r Band a’r Drymiau wedi teithio ledled Ewrop, Canada, ac Awstralia hefyd.  Mae’u cerddoriaeth wedi diddanu cynulleidfaoedd dros y Byd mewn nifer o datŵau milwrol, yn cynnwys Tatŵ Rhyngwladol Brenhinol Nova Scotia yng Nghanada, ac yn Nhatŵ Milwrol Rhyngwladol ‘Musikfest dêr Bundeswehr’ yn Düsseldorf, Yr Almaen.

Amserlen ddyddiol

Bob dydd, gallwch chi fwynhau rhaglen 12 awr o adloniant, atyniadau ac arddangosiadau cyffrous yn Sioe Frenhinol Cymru. Trowch at ein hamserlenni i gael manylion y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal bob dydd.

Lawrlwythwch Ap Frenhinol Cymru

Mae fersiwn 2023 o Ap Frenhinol Cymru ar gael i’w lawrlwytho. Mae’n adnodd dwyieithog hwylus sy’n cynnwys map rhyngweithiol, y canlyniadau diweddaraf a llawer rhagor, yn cynnwys gwybodaeth am draffig, y tywydd lleol a manylion ynghylch cadw’n ddiogel yn ei digwyddiadau ac yn yr ardal leol.

PRYNWCH EICH TOCYNNAU NAWR

Peidiwch ag oedi! Prynnwch eich tocynnau nawr.