Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae’r digwyddiad Sioe Frenhinol Cymru 2020 wedi’i chanslo.

Fydd y Sioe Frenhinol Cymru 2021 yn cael ei chynnal rhwng 19 – 22 Gorffennaf!

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig amrywiaeth enfawr o gyfleoedd masnachol ar gyfer cwmniau sy’n cynnig nwyddau megis cynnyrch amaethyddol, iechyd a harddwch, cyflenwadau anifeiliaid anwes, taclau garddio, pob mathau o nwyddau i’r cartref a llawer iawn rhagor.

Os hoffech chi arddangos ym mhrif ddigwyddiad Cymru, bydd y ffurflenni cais ar gyfer y Sioe Frenhinol Cymru 2021 ar gael yn fuan.

Cofiwch lenwi’r ffurflenni cais ac asesu risgiau, ac yn bwysicaf oll, cynhwyswch luniau o’ch stondin a manylion cyfeiriad eich gwefan fel gallwn ni weld pa nwyddau rydych chi’n eu gwerthu.

Bydd arddangoswyr sydd wedi mynychu Sioe 2019 ac y rhai sydd wedi archebu lle ar gyfer y digwyddiad yn 2020 yn cael cyfle awtomatig i ailarchebu’r un lle ar gyfer 2021, a bydd y cyfle olaf i ailarchebu ar 1 Mawrth 2020.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:
Simon Gittoes
Swyddog Stondinau Masnach
Ffôn
01982 554401

ARDDANGOS YN Y NEUADD FWYD

Mae’r Neuadd Fwyd yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn arddangos bwyd a gaiff ei dyfu, ei ddatblygu, ei bacio neu ei gynhyrchu yng Nghymru.

Fel y gwnaeth yn ystod blynyddoedd blaenorol, bydd Llywodraeth Cymru yn rhedeg Lolfa Fasnach i Fusnesau ar lawer cyntaf y Neuadd Fwyd, a bydd ar gael i bob arddangoswr. Bydd gwybodaeth fanylach yn cael ei darparu ar gyfer bob arddangoswr llwyddiannus.

I gael cyfle i arddangos eich nwyddau yn yr un lle â nwyddau gorau Cymru, llawrlwythwch y ffurflen a llenwch a dychwelwch hi erbyn Ebrill 2020:

Nodiadau Cyfarwyddyd Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru 2020

Ffurflen Gais Neuadd Fwyd Frenhinol Cymru 2020

A hoffech chi wybod rhagor am y neuadd fwyd?
Laura Alexander
Ymgynghorydd Stondinau Masnach y Neuadd Fwyd
Ffôn
07773384569