Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sioe Geffylau yr Hydref CAFC

Yn niffyg Sioe Frenhinol Cymru, sydd wedi’i chanslo’n unol â’r cyfyngiadau sydd ohoni mae CAFC yn falch o gyhoeddi y bydd y sioe geffylau yn cael ei chynnal yr Hydref hwn a gynhelir ar faes sioe Frenhinol Cymru dros y 3ydd penwythnos ym mis Medi.

Bydd y digwyddiad newydd sbon hwn yn cael ei gynnal ar 18fed a 19eg o Fedi 2021.

Mae ceisiadau bellach wedi cau. Rydym yn edrych ymlaen i groesawu chi i Faes y Sioe ar y 18fed.

Os ydych chi’n mynychu’r digwyddiad, edrychwch ar ba ofynion y bydd angen i chi eu gwneud cyn dod i faes y sioe.

Canlyniadau

Canlyniadau llawn

Taflenni marcio dosbarthiadau

ANGHENION CORONAFEIRWS

Rhaglen Feirniadu

Catalog Swyddogol

CWESTIYNAU CYFFREDINOL

CEISIADAU AR-LEIN – Mae Ceisiadau Wedi Cau

Os hoffech chi aros dros y penwythnos yn ystod sioe geffylau, ewch i’n tudalen archebu maes gwersylla yma lle gallwch chi archebu’ch lle gyda ni.