Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Hafod a Hendre yn fan cyfarfod i gynadleddau mawr, wedi’i rannu’n ddwy asgell sy’n cynnwys pedair ystafell. Ar gael i’w hurio yn ei gyfanrwydd, neu bob yn asgell.

Asgell Ochr Chwith: Ystafell 1 –

  • Ffurf theatr ar gyfer 150 o gynrychiolwyr
  • Ffurf cabaret ar gyfer 120 o gynrychiolwyr
  • Ffurf ystafell bwrdd ar gyfer hyd at 50 o gynrychiolwyr

 

Asgell Ochr Dde: Ystafell 1, 2 & 3 –

  • Ystafell 2 – Ffurf theatr ar gyfer 70, ffurf cabaret ar gyfer hyd at 60, ffurf ystafell bwrdd ar gyfer hyd at 40 o gynrychiolwyr
  • Ystafell 3 – Ffurf theatr ar gyfer 50, ffurf cabaret ar gyfer hyd at 40, ffurf ystafell bwrdd ar gyfer hyd at 30 o gynrychiolwyr
  • Ystafell 4 – Caiff ei defnyddio ar gyfer arlwyo ond gellir ei phlygu’n ddau i’w defnyddio fel gweithdy bach
Manylion Technegol

Hyd yr Ystafell: - Ystafell 1: 37m, Ystafell 2: 13m, Ystafell 3: 8m, Ystafell 4: 13m

Room Width - Ystafell 1: 10m, Ystafell 2: 11m, Ystafell 3: 11m, Ystafell 4: 11m

Arwynebedd Llawr - Ystafell 1: 370m2 , Ystafell 2: 143m2, Ystafell 3: 388m2 Ystafell 4: 143m2

Gorffeniad y Llawr: Carped

Wifi

Toiledau a Chyfleusterau Pobl Anabl

Ystafell 1 - Bar Area

Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?

Cynllun Llawr
Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?