Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Pafiliwn y Llywydd yn addas ar gyfer cyfarfodydd ystafell bwrdd yn unig – hyd at 15 o gynrychiolwyr

Manylion Technegol

Hyd yr Ystafell: 7.2m

Lled yr Ystafell: 6m

Arwynebedd Llawr: 43m2

Gorffeniad y Llawr: Carped

Toiledau ac ystafell ymolchi

Wifi

Taflunydd Ar Gael i'w Hurio

Cynllun Llawr
Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?