Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae Neuadd Arddangos 1 yn fan cyfarfod delfrydol ar gyfer arddangosfeydd mawr, sioeau masnach, arwerthiannau, cyngherddau ayb. Mae  balconi ar y llawr cyntaf gyda golygfa 360°. Ceir mynediad i’r balconi trwy gyfrwng lifft neu risiau.

Manylion Technegol

Hyd yr Ystafell: 56.5m

Lled yr Ystafell: 38.2m

Arwynebedd Llawr: 2158m2

Gorffeniad y Llawr: Concrete

Cynllun Llawr
Diddordeb mewn Hurio'r Man Cyfarfod hwn?