Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Cafodd dau ddiwrnod gwych, llawn hwyl eu mwynhau gan filoedd yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Frenhinol Cymru yn Llanelwedd y penwythnos hwn. Roedd y digwyddiad deuddydd yn ddathliad o fywyd gwledig, gan arddangos gwir amrywiaeth cefn gwlad Cymru, a bu’n ddiwrnod gwych allan i deuluoedd ifanc, tyddynwyr, ac unrhyw un sy’n hoff o’r awyr agored.

Gyda chyfleoedd i elwa ar amrywiaeth eang o sgyrsiau ac arddangosiadau yng Nghanolfan y
Tyddynnwr, roedd ffermwyr tyddynnod a selogion garddio yn gallu dysgu am bob math o
weithgareddau diddorol, yn cynnwys cadw gwenyn, chwilota am fwyd, rheoli defaid, magu moch,
bioamrywiaeth, cyfoethogi’r pridd, a ffermio atgynhyrchiol. Ymhlith uchafbwyntiau’r Stondin Siarad
oedd sgwrs gan gyflwynydd Ground Force a Garden Rescue y BBC, Charlie Dimmock ar Fywyd
Gwyllt a Dŵr, ble ymgasglodd llawer i wrando ar gyngor defnyddiol ac awgrymiadau garddio.

Mae’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad bob amser yn llawn adloniant cyffrous, a ’doedd eleni ddim yn
eithriad. O dorri coed a chystadlaethau coedwigaeth i’r Gwersyll Ail-greu Canoloesol, roedd cyfoeth
o wahanol grefftau gwledig ar ddangos. Roedd yr ardal Bywyd Gwledig yn llawn mynd gyda
gweithgareddau i roi cynnig arnynt, megis cwrs beicio’r plant, sgiliau syrcas gan y Panic Family
Circus, a Gower Dog Agility gyda’r cyfle i ddod â’ch ci eich hun i gymryd rhan! Cynhaliwyd y Brif
Sioe Gŵn Agored yn yr Ardal Bywyd Gwledig hefyd, a gwelsom gannoedd o gŵn yn cystadlu i
gymhwyso ar gyfer Crufts 2023.

Yn denu cystadleuwyr a thyddynwyr o bell ac agos, roedd i’r cystadlaethau da byw a cheffylau res
ragorol o anifeiliaid ym mhob adran, a hyd yn oed ymddangosiad gwestai enwog y cyflwynydd
teledu, Kate Humble, a fu’n helpu i arddangos ‘Eric’ y Tarw Ucheldir yn y gystadleuaeth gwartheg
Bridiau Traddodiadol Prin a Brodorol. Ychwanegwyd sawl adran dda byw eleni, yn cynnwys Adran
Texel Glas newydd yn sefyll ar ei phen ei hun, Adran Geifr Boeraidd, ac Adrannau Stoc Ifanc
Gwartheg Llaeth, a Thywyswyr Gwartheg Llaeth Ifanc.

Meddai Geraint James, Cyfarwyddwr Anrhydeddus yr Ŵyl wrth sôn am lwyddiant digwyddiad cyntaf
CAFC yn 2022; “Rydym wedi cael ymateb anhygoel i’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, roedd pawb mor
falch o fod yn ôl yn Llanelwedd i roi cicdaniad i dymor y sioeau. I lawer, yr Ŵyl oedd y digwyddiad
cyntaf y maen nhw wedi’i fynychu er y pandemig Covid felly roedd awyrgylch teimlad da, cadarnhaol
gwirioneddol o amgylch Maes y Sioe, y gwnaeth y tywydd heulog ond cyfrannu ato.”

Yn newydd ar gyfer eleni, roedd Canolfan Gneifio Meirionnydd wedi’i brandio fel y Parth Gwlân, yn
arddangos amlbwrpasedd gwlân a’r creadigaethau anhygoel y gellir eu gwneud ohono, gydag
amrywiaeth o arddangosfeydd a stondinau masnach. Denodd y cystadlaethau trin gwlân lawer o
wylwyr, a fu’n mwynhau gwylio’r cystadleuwyr yn brwydro am y gorau yn y cystadlaethau i nofisiaid,
y cystadlaethau canolradd a’r cystadlaethau agored.

Roedd rhesaid brysur o bethau yng Nghylch Arddangos yr Ŵyl i ddifyrru’r ymwelwyr. Ymgasglodd y
tyrfaoedd i wylio’r cystadlaethau Neidio Ceffylau, y Sioe Beiciau BMX ac Arddangosfa Cŵn
Rockwood. Bu Meirion Owen a’i Gŵn Defaid yn perfformio’u triciau doniol, ymhlith llawer o adloniant
arall, yn cynnwys arddangosfa cerbydau o dras trawiadol Gŵyl Land Rovers Cymru, ble cafodd
Llysgennad CAFC Lowri Williams fynd am reid o gwmpas y cylch yn un ohonynt!

Cymerwyd Canolfan yr Aelodau drosodd unwaith eto gan Tyfu Cymru ar gyfer Marchnad Tyfwyr
Tyfu Cymru, gan roi’r cyfle i dyfwyr arddangos a gwerthu eu cynhyrchion dros y ddau ddiwrnod.
Roedd y bwa helyg o West Wales Willows wedi’i addurno gyda blodau ffres hardd o Flowers from
the Farm a Blue Hill Flora, gan greu cyfle tynnu lluniau hynod i ymwelwyr.

Yn Neuadd 1 roedd amryw o weithgareddau addysgol ar ddangos, megis y stondin Cows on Tour,
Ysgubor Ddarganfod yr NFU, prosiect Dragon’s Den Ysgol Calon Cymru, ac arddangosiadau
crochenwaith. Roedd dalennau gweithgaredd ag iddynt thema ffermio a garddwriaeth ar gael i’w
lawrlwytho ar-lein o godau QR ar draws Maes y Sioe neu gellid casglu copïau printiedig o Siop y
Sioe.

Ni fyddai’r un o ddigwyddiadiadau’r Gymdeithas yn gyflawn heb ei gynnig o fwyd a diod ac ni
wnaeth Gŵyl eleni siomi. Yn ogystal â’r Neuadd Fwyd sy’n croesawu cynhyrchwyr i gyd yn
arddangos y cynnyrch gorau un o Gymru a siroedd y Gororau, roedd yr Ardal Bwyd Stryd
boblogaidd yn brysur trwy gydol y penwythnos gyda phobl yn cymryd ennyd i ymlacio a mwynhau
diod fach hamddenol a thrît blasus.

Ail-lansiwyd ap Brenhinol Cymru ar gyfer yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad. Roedd ymwelwyr yn gallu
lawrlwytho’r ap ar ei newydd wedd i gael sbec slei ar raglen a manylion yr Ŵyl cyn y digwyddiad.

Wrth edrych ymlaen at y dyfodol, meddai Geraint: “Yn dilyn fy mlwyddyn gyntaf fel Cyfarwyddwr, rwyf yn edrych ymlaen at ddatblygu’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ymhellach ac at weithio gyda phartneriaid newydd i greu mwy o gyfleoedd ac i ehangu’r digwyddiad. Rydym yn ffodus o gael cefnogaeth aruthrol gan ein holl fasnachwyr, noddwyr, cystadleuwyr, gwirfoddolwyr, ac ymwelwyr – ym mhob un o’n digwyddiadau, ac rydym yn fythol ddiolchgar am eu cefnogaeth barhaus. ’Dyw Sioe Frenhinol Cymru ond wyth wythnos i ffwrdd, ac edrychwn ymlaen at weld pawb eto ar Faes y Sioe ym mis Gorffennaf.

Mae prif ganlyniadau’r penwythnos wedi’u rhestru isod, bydd rhestr lawn o ganlyniadau’r
cystadlaethau ar gael ar y wefan yn y man: www.cafc.cymru

The top results from the weekend:

 

Livestock Results

Sheep            

Supreme Champion – Suffolk – Miss Faye Hendrie (Cat no – 459)

Reserve Supreme Champion – Greyface Dartmoor – S J & D A Champion (Cat no – 408)

 

Sheep Group of Three        

Supreme Champion – Black Welsh Mountain – Mr & Mrs Matthew & Donna Evans (Cat nos – 39, 67, 79)

Reserve Supreme Champion – Hill Radnor – Mr Owain Jenkins – (Cat nos – 264, 274, 281)

 

Pig     

Supreme Champion – PAMPERED SILVERWINGS 9 – Dr Phillipa Timmins (Cat no – 32)

Reserve Supreme Champion – BURFORD DOLLY 101 – Mrs Sharon Barnfield (Cat no – 45)

 

Angora Goat

Supreme Champion – Rogers Family (Cat no – 11)

Reserve Supreme Champion – C & D Tyler (Cat no – 2)

 

Angora Goat Fleece Competition

Champion – Debbie Francis (Cat no – 13)

Reserve – Debbie Francis (Cat no – 25)

 

Dairy Goat Day 1

Champion – ASHDENE MINSKIP – Mr Nick Parr (Cat no – 2)

Reserve – ASHDENE MEADOWMAID – Mr Nick Parr (Cat no – 22)

 

Dairy Goat Day 2      

Champion – ASHDENE MINSKIP – Mr Nick Parr (Cat no – 2)

Reserve – ASHDENE MEADOWMAID – Mr Nick Parr (Cat no – 22)

 

Pygmy Goat Breed Champion       

Champion – PENRHIW CLEO – Mrs Jill Osborne (Cat no – 13)

Reserve – SUNNYMOUNT ZEBEDEE – Messrs Nigel & Tim Keen & Bee (Cat no – 28)

 

Pygmy Goat Pet Champion

Champion – DREAMERS NELL – Tracey & Paul Cater & Hemmings (Cat no – 3)

Reserve – N/A

 

Boer Goat     

Champion – DALBURY FREDA – Mr Ian Johnson (Cat no – 19)

Reserve –  HORNETS LAGO – Alan & Jo Jenkins (Cat no – 4)

 

Cattle

Supreme Champion – DEXTER – MARSHBROOK CARAMEL – Mrs Elayna Astbury (Cat no – 60)

Reserve Supreme Champion  – DEXTER – MARSHBROOK SHAMROCK – Mrs Elayna Astbury (Cat no – 59)

 

Best Sheep Breed Tradestand Award       

Winner – Shetland Sheep Society

Reserve – Black Welsh Mountain Sheep Society

 

Best Cattle Breed Society Stand   

Winner – HIGHLAND CATTLE CLUB OF WALES

Reserve – RED POLL CATTLE SOCIETY

 

Equine Results

CHAPS Mid Welsh Regional Show In-Hand

S.23     Supreme Championship

Champion – Michelle Pickford,  with Gold Dust

Reserve – Hywel & Jackie Williams with Ifan Ddu Desert Rose,  Handler – Gavin Merkel

 

CHAPS Mid Welsh Regional Show Ridden

S.92     Supreme Championship

Champion –     Sophia Chambers, with Roquefort Papillon

Reserve –        Lynne Startin with Dare to Dream III,  Rider:- Zara Owen

 

Heavy Horses/Shires & Foreign/World/Rare Breeds

 1. 28 Championship

Champion –     R & A Parfitt with Tresaison Le Luka

Reserve –        Gill Moore with Guldagers Sleipner

 

Traditional Gypsy Cobs

S.34     Championship – Quest for a Star (Traditional)

Champion –     Sioned Roberts with Champagne Showers

Reserve –        Alys Matravers with SD Out of the Blue

 

S.38     Championship – Go for Glory (Part Bred)

Champion –     Alys Matravers with Tiger Mazarati

Reserve –        Angharad Lloyd with Professor Higgins

 

Novice Section – Ponies

 1. 47 Championship

Champion –     Emma Edwards with Tyfel Zorro,  Rider – Hattie Edwards

Reserve –        Pauline & Chloe Jones with Cwmesgair Touch of Class, Rider – Chloe Jones

 

Novice Section – Horses

 1. 54 Championship

Champion –     Zara Owen with Kilnamona Puccini

Reserve –        Emma Edwards with Cordoba

 

Veteran Horse Society Area Qualifier 2022

 1. 59 In-hand Championship

Champion –     Wayne Rees with Oldhills Princess Belle,  Handler – Cameron Brady

Reserve –        Richard & Jean Evans with Mountcharles Firefly, Handler – Lois Medi Hughes-Jones

 

 1. 64 Ridden Championship

Champion –     Terinna Pesci-Griffiths with Sunnybanks Riverdale Classic

Reserve –        Sarah Powell with Pentaran Sea Samphire

 

Working Hunters

 1. 70 Championship

Champion –     David Thomas with Penstrumbly Our Latif, Rider – Victoria Thomas

Reserve –        Gemma Hughes with Captain Everything, Rider – Daisy Hughes

 

Mountain & Moorland

 1. 75 Championship

Champion –     Christina Elliott with Blackthorn Panche, Rider – Amy Wilde

Reserve –        Lucinda Dargavel with Collstone Cascadian

 

British Miniature Horse Society

 1. 99 Championship

Champion –     Charlotte Leonard with Scotts Olympic Dream

Reserve –        Lynda Giboney with Blacksprits Little Leo

 

Irish Draughts

 1. 108 In-Hand Championship

Maturity Champion –   Leander Walton with Cosette’s Prospect

Breeding Champion – Lindsey John with Ainninn Gealach, Handler – Zara Owen

Breeding Reserve –    Louise Harris with Clogherboy Bonnie

 

 1. 111 Ridden Championship

Champion –     Cherie Bufton with Hayestown Western Rose

Reserve –        Charlotte Harry with Kilcannon Kit Cat

 

Hacks & Riding Horses

 1. 114 Championship

Champion –     Georgia Wood with She’s a Lady II

 

Donkey Breed Society

 1. 124 Championship

Champion –     Clare Humphries with Lottie

Reserve –        Clare Humphries with Jake

 

Side Saddle

 1. 129 Championship

Champion –     Rachael Forkings with Kilcannon Skyfall

Reserve –        Charlotte Harry with Kilcannon Kit Cat

 

Arabs

S, 132  Ridden Championship

Champion –     Anne Pritchard-Simmons with Lowland Shanaya, Rider – Jessica Pritchard -Simmons

Reserve –        Suzanne Stephens with Cruzeiro