Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Bydd pedwar ar ddeg o weithwyr amaethyddol o bob cwr o Gymru, sydd gyda’i gilydd wedi rhoi dros 600 mlynedd o wasanaeth, yn derbyn Medal neu dystysgrif Hir-Wasanaeth Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i gydnabod eu hymroddiad i’r diwydiant amaethyddol yn Sioe Frenhinol Cymru 2023.

Rhoddir Gwobr Hir-Wasanaeth CAFC i unigolyn sydd wedi’i gyflogi fel ‘Gweithiwr â Chysylltiad Amaethyddol’ am dros 40 mlynedd. Byddir yn ystyried bod y term ‘Gweithiwr â Chysylltiad Amaethyddol’ yn cynnwys rolau swyddi arbennig sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth, garddwriaeth, coedwigaeth, cadwraeth a’r amgylchedd ac yn arbennig yng Nghymru. Rhaid i’r cyflogwr neu’r gweithiwr enwebedig for yn aelod cyfredol o’r Gymdeithas.

Y rhai sy’n derbyn gwobrau eleni yw:

 • Alwyn D Arrowsmith, o Libanus, Aberhonddu, sydd wedi gweithio i’r diweddar Alec Batanero am 41 mlynedd.
 • D Alun T Davies, o Landysul, Sir Gaerfyrddin, sydd wedi gweithio i Mansel Davies a’i Fab yn Station Yard, Sir Benfro am 50 mlynedd.
 • Malcom Tom Edwards, o Sain Nicolas, Caerdydd, sydd wedi gweithio i Traherne Farms LTD am 55 mlynedd.
 • Glyn Michael Griffiths, o Dalgarth, Aberhonddu, sydd wedi gweithio i W R Thomas a’i Fab am 41 mlynedd.
 • Richard S Gwilliam, o Broxwood, Llanllieni, a fu’n gweithio i McCartneys Auctioneers am 60 mlynedd.
 • Dennis Hill, o Caldicot, Sir Fynwy sydd wedi gweithio i William Peter Waters am 50 mlynedd.
 • Alun Dorian Peregrine, o Landeilo, Sir Gaerfyrddin sydd wedi gweithio i Thomas & Percy Veterinary Surgeons am 19 mlynedd, Percy and Jones Vets ams 9 mlynedd a Teilo Vets am 12 mlynedd, sy’n gwneud cyfanswm o 40 mlynedd o wasanaeth.
 • Eurfyl John Phillips, o Lanfyrnach, Sir Benfro, sydd wedi gweithio i Mansel Davies a’i Fab yn Station Yard am 40 mlynedd.
 • Richard Roberts, o Langaffo, Ynys Môn, a fu’n gweithio i North Wales Engineers am 20 mlynedd, ac Emyr Evans am 28 mlynedd, sy’n gwneud cyfanswm o 48 mlynedd o wasanaeth.
 • Andrew Guy Shackell, o’r Barri ym Mro Morgannwg sydd wedi gweithio i Ystâd Penllyn am 43 mlynedd.
 • Roger George Wells, o Aberteifi, Ceredigion, sydd wedi gweithio i Mr a Mrs Holmes am 4 mlynedd, y Mri Williams am 28 mlynedd a Mr D Davies am 9 mlynedd, sy’n gwneud cyfanswm o 41 mlynedd o wasanaeth.

Mae Tystysgrif Hir-Wasanaeth ar gael i’r unigolion hynny sydd eisoes wedi derbyn Medal Hir-Wasanaeth.  Rhaid i unigolyn fod wedi cwblhau 50 mlynedd neu fwy o gyflogaeth.

 • David Michael Pryce, o Drefaldwyn, Powys sydd wedi gweithio i’r diweddar A M Jones a D Maurice Jones yn Calcourt Farm am 54 mlynedd.
 • Clement Martin Lloyd, o Drefaldwyn, Powys sydd wedi gweithio i’r diweddar A M Jones a D Maurice Jones yn Calcourt Farm am 52 mlynedd.
 • David Delwyn Meredith, o Landinam, Powys sydd wedi gweithio i’r teulu Davies am 63 mlynedd.