Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae tocynnau ar werth yn awr ar gyfer Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, sy’n digwydd ar ddydd Llun 27ain a dydd Mawrth 28ain Tachwedd 2023.

Mae’r digwyddiad blynyddol yn prysur agosáu, ac ni fydd yn hir nes bydd maes y sioe yn Llanelwedd yn ferw o dda byw gwobrwyol a siopwyr Nadolig unwaith eto.

Fel un o sioeau stoc ddethol gorau Ewrop, mae’r Ffair Aeaf yn tynnu tyrfaoedd o bell ac agos i fwynhau dau ddiwrnod sy’n orlawn o gystadlaethau, dathliadau, bwyd a diod, a siopa.

Yn ogystal â chystadlaethau da byw, mae’r Ffair Aeaf yn cynnal amrywiaeth enfawr o ddosbarthiadau ac arddangosiadau, yn cynnwys ceffylau, y sioe gŵn hela, dofednod wedi’u trin, bwtsieraeth, hamperi cig, coginio, cynnyrch a gwaith llaw, garddwriaeth a gosod blodau… mae yna rywbeth i bawb gymryd rhan ynddo.

Mae’r Ffair Aeaf yn cynnig y cyfle perffaith i siopwyr ddod o hyd i anrhegion Nadolig unigryw ar yr amrywiaeth o stondinau masnach sydd ar gael, yn cynnwys nwyddau cartref, dillad, celfyddydau a chrefftau, gemwaith, teganau, cyflenwadau anifeiliaid anwes, a llawer mwy.

Gall ymwelwyr fynd i ysbryd y gwyliau o ddifrif wrth iddyn nhw gynhesu gyda gwin twym a gwrando ar garolwyr yn perfformio trwy faes y sioe i gyd. Bydd Siôn Corn yn ei Groto hyd yn oed i’r plant ymweld ag ef!

Mae hoff le pawb, yr enwog Neuadd Fwyd yn arddangos cynhyrchwyr o bob rhan o Gymru ac mae’n orlawn o ddanteithion wedi’u coginio, arddangosiadau, anrhegion perffaith, a phethau dengar i’w blasu. Dewch heibio, bwytewch, yfwch a byddwn lawen!

Bydd y Ffair Aeaf yn agor ei giatiau i’r cyhoedd am 8 y bore ar y ddau fore ac ar ddydd Llun y 27ain, mae stondinau masnach yn aros ar agor trwy gydol yr hwyr ar gyfer siopa Nadolig hwyr y nos.

Mae tocynnau ar gael i’w prynu ar-lein yn awr, ac maent yn £20 i oedolion, yn £5 i blant, ac mae rhai dan 5 yn cael mynd AM DDIM!

Mae tocynnau pris gostyngol ar gael i aelodau CAFC a rhaid eu prynu cyn Tachwedd 13eg er mwyn cael y pris gostyngol.

Mae mynediad rhatach ar ôl 4 y pnawn ar ddydd Llun 27ain yn £5 i oedolion a gellir ond ei brynu wrth y giât.

Diddordeb mewn arddangos? Mae cynigion da byw a cheffylau ar gyfer y Ffair Aeaf ar agor tan ddydd Mercher 11eg Hydref 2023. Cymerwch olwg ar atodlenni’r cystadlaethau yma.

Am fwy o wybodaeth, neu i brynu tocynnau ewch i www.cafc.cymru / www.rwas.wales