Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

GŴYL TYDDYN A CHEFN GWLAD

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

16 & 17 Mai 2020

Gatiau’n agor am 9 y bore

Tocynnau Oedolion £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Mynediad AM DDIM i bob plentyn 16 oed ac iau

FFAIR AEAF FRENHINOL CYMRU

Maes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt, Powys. LD2 3SY

30 Tachwedd & 1 Rhagfyr 2020

Gatiau’n agor am 8 y bore

Tocynnau Oedolion: o £16 wrth y giât, gostyngiadau ar-lein ar gael

Tocynnau Plant: (5-16) £5

Plant dan 5: AM DDIM

Mae’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad yn ddigwyddiad sy’n para penwythnos, ac mae tyddynwyr a’r sawl sy’n mwynhau’r awyr agored yn rhan allweddol ohoni.

Mae’r ŵyl yn rhoi pwyslais ar ddathlu bywyd tyddynod a chefn gwlad, a bydd yn cynnig llu o bethau diddorol i’w gweld, bwydydd a dioddydd blasus, cerddoriaeth fyw, chwaraeon cefn gwlad, siopa, arddangosiadau, gweithgareddau addysgol difyr a llawer o wahanol fathau o dda byw, ceffylau ac anifeiliaid eraill yn cyfranogi mewn rhaglen ddeuddydd brysur o gystadlaethau ac arddangosiadau.

Gyda gofid mawr oherwydd sefyllfa sy’n gwaethygu mewn perthynas â Coronafeirws (COVID-19), y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi cyhoeddi heddiw, ar ôl ystyried canllawiau diweddaraf y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus yn ofalus, fod y digwyddiadau a oedd wedi’u trefnu yn ystod mis Mai a Mehefin wedi’u canslo, sy’n arwain at ganslo Gŵyl Tyddyn a Cefn Gwlad 2020.

Mae’r Gymdeithas yn sylweddoli y bydd hyn yn achosi anhwylustod i bawb ac mae’n annog y rheini gyda chwestiynau neu ymholiadau brys i gysylltu â ni trwy requests@rwas.co.uk

Digwyddiadau

Penwythnos llawn cystadlaethau, atyniadau, arddangosfeydd, gweithgareddau, cerddoriaeth fyw a siopa... mae digonedd i'w weld a'i wneud yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn. Gallwch weld y rhaglen o ddigwyddiadau dyddiol a manylion y prif atyniadau yma:

Prynwch eich tocynnau nawr

Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.

Sut i'n cyrraedd

Rydym ni'n cynnig LLU o lefydd parcio am ddim ar faes y sioe i'r sawl sy'n cyrraedd mewn car, a gallwch chi ddefnyddio cludiant cyhoeddus i ddod yma hefyd.

Map o'r Ŵyl

Edrychwch ar fap yr ŵyl i weld ble mae popeth ac i wybod sut i fynd o amgylch maes y sioe cyn cyrraedd yma.