Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Mae’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad yn ddigwyddiad sy’n para penwythnos, ac mae tyddynwyr a’r sawl sy’n mwynhau’r awyr agored yn rhan allweddol ohoni.

Mae’r ŵyl yn rhoi pwyslais ar ddathlu bywyd tyddynod a chefn gwlad, a bydd yn cynnig llu o bethau diddorol i’w gweld, bwydydd a dioddydd blasus, cerddoriaeth fyw, chwaraeon cefn gwlad, siopa, arddangosiadau, gweithgareddau addysgol difyr a llawer o wahanol fathau o dda byw, ceffylau ac anifeiliaid eraill yn cyfranogi mewn rhaglen ddeuddydd brysur o gystadlaethau ac arddangosiadau.

Digwyddiadau

Penwythnos llawn cystadlaethau, atyniadau, arddangosfeydd, gweithgareddau, cerddoriaeth fyw a siopa... mae digonedd i'w weld a'i wneud yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn. Gallwch weld y rhaglen o ddigwyddiadau dyddiol a manylion y prif atyniadau yma:

Prynwch eich tocynnau nawr

Osgowch y ciwiau wrth y giât a manteisiwch ar brisiau tocynnau a brynir ymlaen llaw, trwy brynu eich tocyn ar-lein nawr.

Sut i'n cyrraedd

Rydym ni'n cynnig LLU o lefydd parcio am ddim ar faes y sioe i'r sawl sy'n cyrraedd mewn car, a gallwch chi ddefnyddio cludiant cyhoeddus i ddod yma hefyd.

Map o'r Ŵyl

Edrychwch ar fap yr ŵyl i weld ble mae popeth ac i wybod sut i fynd o amgylch maes y sioe cyn cyrraedd yma.