Sefydlwyd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 1904, a chynhaliwyd y sioe gyntaf yn Aberystwyth yn ystod yr un flwyddyn.

Mae’r gymdeithas wedi datblygu’n helaeth iawn ers y dyddiau cynnar hynny, ac mae tri digwyddiad y Gymdeithas, sef yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad, Sioe Frenhinol Cymru, a’r Ffair Aeaf, wedi dod yn ddigwyddiadau pwysig yng nghalendr amaethyddol Cymru.

Gyda gofid mawr oherwydd sefyllfa sy’n gwaethygu mewn perthynas â Coronafeirws (COVID-19), y mae Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi cyhoeddi heddiw, ar ôl ystyried canllawiau diweddaraf y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus yn ofalus, fod y digwyddiadau a oedd wedi’u trefnu yn ystod mis Mai a Mehefin wedi’u canslo, sy’n arwain at ganslo Gŵyl Tyddyn a Cefn Gwlad 2020.

Mae’r Gymdeithas yn sylweddoli y bydd hyn yn achosi anhwylustod i bawb ac mae’n annog y rheini gyda chwestiynau neu ymholiadau brys i gysylltu â ni trwy requests@rwas.co.uk

Cylch Arddangos

Tîm Arddangos Cŵn Rockwood

Mae Tîm Arddangos Cŵn Rockwood yn darparu adloniant gwych i’r teulu.

Mae’r arddangosfeydd yn mynd â’r gynulleidfa drwy bob agwedd ar hyfforddi cŵn o ufudd-dod wedi’i berfformio i gerddoriaeth, cŵn yn neidio trwy gylchoedd 10 modfedd, chwimder, pêl uchel a Gwaith Dyn gweithredol ble gwelir ci yn dal troseddwr arfog.

Yn berthnasol ym myd heddiw hefyd, caiff croten ei hachub gan ei chi wrth i rywun geisio’i dwyn. Crëir effaith weledol wych pan fydd pob un o’r cŵn yn y tîm yn arddangos eu medr a’u dewrder drwy fynd ar hyd yr esgynfa 80 troedfedd X 8 troedfedd gyda phedwar sgwâr tân. Mae arddangosfa’r cŵn yn cyfareddu’r gynulleidfa hefyd gyda’u perfformiadau a’u triciau comedi arferol.

Mae’r sioe’n diweddu mewn ras gyfnewid chwimder gyffrous, gyda dau dîm yn rasio yn erbyn y cloc a’r gynulleidfa’n annog eu dewis dîm yn eu blaen. Mae arddangosfa’r cŵn i gyd yn cael ei pherfformio’n hyfryd i gerddoriaeth ac mae’n cynnwys sylwebaeth addysgiadol a doniol gan Martin Winfield.

Lles a gofal y cŵn yw’r flaenoriaeth bob amser, wrth i’r hyfforddwyr drin eu cŵn gyda thosturi ac yn anad dim gydag amynedd. Mae rhai o’r cŵn wedi’u hachub ac yn perfformio styntiau trawiadol fel cerdded barrau cyflin a mynd i nôl tân.

Mae’r tîm wedi ymddangos rif y gwlith o weithiau ar deledu Cenedlaethol yn cynnwys: “That’s Life”, “The Wogan Show”, “TFI Friday” “The Generation Game”, “The Pets Rescue Road Show”, Teledu Plant y BBC, “ITV This Morning” a “Dogs With Jobs” i’r ‘National Geographic Channel’ ar deledu Sky.

Y Sioe BMX

Yr unig dîm BMX yn y Deyrnas Unedig, sy’n gallu symud i mewn ac allan o arena a rennir.

Gyda’r Sioe BMX gellwch ddisgwyl i’r reidwyr hedfan drwy’r awyr yn perfformio’r triciau a’r styntiau mwyaf syfrdanol.

Dim ond y reidwyr BMX gorau un fydd yn perfformio yn y Sioe BMX (yn cynnwys athletwyr RedBull) i warantu eich bod yn gweld y triciau mwyaf trawiadol – sydd ond yn cael eu gweld ar deledu fel arfer.

Mae’r triciau’n cynnwys ffefryn y gynulleidfa – ‘Yr Ôl-fflip’.

Ardal Bywyd Gwlad

Ardblair Stones

Naw Carreg o bwysau a diamedr cynyddol y mae’n rhaid eu codi yn olynol ar gasgenni. Mae’r Cerrig yn amrywio o ran pwysau o 18-152kg (40-335 pwys) ac mae’r casgenni yn 132cm (52 modfedd) o uchder.

Mae cyfranogiad AM DDIM ac yn agored i bawb.

Profi dringo creigiau ac ogofa

Ydych chi erioed wedi bod yn awyddus i brofi cyffro dringo neu orfoledd ogofa? Os felly, dyma’ch cyfle chi… byddwch chi’n gallu rhoi cynnig ar y ddau weithgaredd yn yr ŵyl.

Fel gweithgaredd corfforol, mae dringo yn unigryw! Mae dringo yn gamp heb gyswllt corfforol sy’n addas i bob oedran a gallu, ac mae’n datblygu’r gallu i ganolbwyntio’r meddwl ac mae’n wych o ran datblygiad corfforol a chydlynu symuiadau’r corff.

Mae’r profiad o ogofa yn cynnig cyfres o dwnelau sy’n mesur dros 30m o ran eu hyd, ac mae’n llawn twnelau tynn a throellog, sympiau a siambrau.

Caiff yr holl weithgareddau eu rhedeg gan staff proffesiynol cymwysedig sydd wedi’u hyfforddi’n llawn ac wedi’u gwirio gan y DBS.

Panio Aur

Mae panio aur wedi bod o gwmpas ers cannoedd o flynyddoedd. Gyda miliynau o bunnoedd yn cael eu gwario ar adfer yr aur a’r gemau. Ond nid mwyach! Yn yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad gallwch roi cynnig ar panio am eich trysor eich hun.

A fyddwch chi’n mynd adref gydag aur?

Profiad Gwenyn

Dewch i gael blas ar sut beth yw ceidwad gwenyn!

Codwch awgrymiadau a thriciau, a dysgwch bopeth am y busnes gwneud mêl.

Arddangosion eraill yn yr Ardal Bywyd Gwledig:
Syrcas Panig
Ailddeddiad Hanesyddol
Ystwythder Cŵn Gŵyr
Hyfforddiant Dringo Polyn (dydd Sadwrn yn unig)
Hyfforddiant Torri Pren (Dydd Sadwrn yn Unig)
Hyfforddiant Gwerthu Coed
BASC
Sioe Cŵn Agored Premier
Sgilitu (Gemau Plant)